Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W Warszawie najbezpieczniej

Data publikacji 29.04.2010

Mniej rozbojów i wymuszeń rozbójniczych, kradzieży cudzej rzeczy, kradzieży samochodów i włamań – prawie we wszystkich kategoriach przestępczych stołeczna Policja odnotowała spadek w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku. Systematycznie rośnie skuteczność ścigania sprawców przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Warszawa ma również najlepszy wskaźnik zagrożenia przestępczością liczony na 100 tys. mieszkańców wśród siedmiu największych miast w Polsce.

Przestępczość maleje

Analizując pierwsze trzy miesiące tego roku, widać wyraźnie, że prawie we wszystkich kategoriach przestępczych warszawscy policjanci odnotowali spadek w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku. Aż o 20% mniej było zgłoszeń dot. rozbojów i wymuszeń rozbójniczych (w 2010 r. – 243, w 2009 r. – 303), aż o 23% mniej było zgłoszeń kradzieży samochodów (w 2010 r. – 480, w 2009 r. – 627), o prawie 10% mniej – kradzieży z włamaniem (2010 r. – 1668, w 2009 r. – 1840) i o prawie 3% mniej zawiadomień o kradzieży cudzej rzeczy (w 2010 r. – 4324 zgłoszenia, a w pierwszych trzech miesiącach 2009 r. – 4435). Jedyny wzrost odnotowano w przypadku bójek i pobić (o 4%).

Ogółem w ciągu I kwartału warszawscy policjanci wszczęli 1154 dochodzeń i śledztw (I-III 2009 r. – 14 291). Mniej też wszczęto postępowań o charakterze kryminalnym ( w 2010 r. – 11 672 a analogicznym okresie 2009 r. – 11 877). Bezpieczniej było też na ulicach. Policjanci „drogówki” odnotowali 155 wypadków (od stycznia do marca 2009 r. – 212), w których zginęło 6 osób (w 2009 r. – 25), a 190 z obrażeniami trafiło do szpitala (w I kwartale ubiegłego roku było takich osób 251).

Wykrywalność wzrasta

Systematycznie rośnie też skuteczność ścigania sprawców przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. W porównaniu z trzema miesiącami ubiegłego roku wykrywalność przestępstw wzrosła o prawie 3%. Ta wzrostowa tendencja dotyczy również przestępstw kryminalnych, w tym kradzieży, kradzieży z włamaniem, kradzieży samochodów i przestępstw rozbójniczych.

W Warszawie najbezpieczniej

Warszawa ma również najlepszy wskaźnik zagrożenia przestępczością liczony na 100 tys. mieszkańców wśród siedmiu największych miast w Polsce. W stolicy jest to 811 przestępstw na 100 tys. mieszkańców; w Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Katowicach - ponad 1 tys., a w Gdańsku - ponad 4 tys.

Wsparcie miasta

Aby w Warszawie było bezpiecznie – taki cel przyświeca wielu instytucjom (Policji, straży miejskiej, władzom miasta, samorządowcom) działającym na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców stolicy. Dużym wsparciem dla stołecznej Policji są pieniądze i sprzęt przekazywany przez władze miasta. Tylko w I kwartale 2010 r. zostały zrealizowane wydatki na służby ponadnormatywne w wysokości 634 800 złotych, co pozwoliło na sfinansowanie prawie 3200 służb. Dodatkowo władze miasta przekazały 527 868 złotych na realizację staży adaptacyjnych. Dzięki temu policyjni kursanci mogli odbywać praktyki zawodowe na ulicach Warszawy, czy służyć przy zabezpieczaniu imprez masowych.

(źródło: KSP)

 

Powrót na górę strony