Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowali strzec porządku i bezpieczeństwa

Data publikacji 29.04.2010

Dzisiaj w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie nowo przyjęci policjanci złożyli uroczyste ślubowanie. 158 funkcjonariuszy rozpoczynających służbę w garnizonie stołecznym, po przeszkoleniu podstawowym zasili oddział prewencji i wydział konwojowy. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele kierownictwa Komendy Stołecznej Policji oraz rodziny i przyjaciele młodych funkcjonariuszy.

Służbę w warszawskiej Policji rozpoczyna 158 funkcjonariuszy, w tym 34 panie. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem przez dowódcę meldunku Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji insp. Tadeuszowi Beredzie. Po przywitaniu odegrany został hymn, a na maszt wciągnięta flaga państwowa.

Przed ślubowaniem chwilą ciszy uczczono pamięć ks. kanonika Andrzeja Kwaśnika - kapelana Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, który zginął w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem.

Słowa roty nowo przyjęci funkcjonariusze powtarzali za Dowódcą Oddziału Prewencji Policji insp. Robertem Deszczem.

"Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję:
służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,
strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa,
dochować wierności konstytucyjnym organom, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.
Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

W swoim wystąpieniu insp. Tadeusz Bereda podkreślił, że wybrana przez policjantów droga zawodowa wymagać będzie od nich ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności. Jak powiedział "To, że chcecie swoją przyszłość związać z Policją świadczy o Waszej odwadze i odpowiedzialności. Zawód ten wymaga wielu poświęceń, pokonywania swoich słabości, odwagi i ciągłej gotowości. Wpisane jest w niego ryzyko, za które trzeba niekiedy zapłacić najwyższą cenę". Komendant podziękował rodzinom i bliskim policjantów za akceptację dla ich wyboru drogi zawodowej.

Kapelan Komendy Stołecznej Policji Ks. Józef Jachimczak powiedział, że służba w Policji jest powołaniem, a w powołaniu tym widoczne jest piękno, ponieważ służy się Bogu i Ojczyźnie. Wszystkich funkcjonariuszy polecił opiece Św. Michała Archanioła - patrona policjantów.

Oficjalną część uroczystości zakończyła defilada Kompani Reprezentacyjnej oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Chwilę później młodzi funkcjonariusze mieli czas dla swoich rodzin i bliskich, którzy licznie przybyli na ślubowanie.

Młodzi policjanci przejdą przeszkolenie podstawowe. W trakcie kilku miesięcy zdobędą wiedzę z zakresu prawa, poznają też uprawnienia i obowiązki policjanta, nauczą się, jak przeprowadzać interwencje oraz posługiwać się bronią służbową. Po zdaniu egzaminu kończącego szkolenie, 153 z nich trafi do oddziału prewencji. Pozostałe 5 osób zasili szeregi wydziału konwojowego KSP.

(źródło: KSP)

Powrót na górę strony