Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium MEPA zakończone

Data publikacji 07.05.2010

Dziś w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie kończą się obrady trwającego od 5 maja Międzynarodowego Seminarium Fachowego Środkowoeuropejskiej Akademii Policyjnej (MEPA). Ich tematem był przemyt papierosów w związku z przestępczością zorganizowaną.

W seminarium MEPA uczestniczyło 18 funkcjonariuszy policji oraz przedstawicieli służby celnej państw członkowskich Akademii: Polski, Austrii, Węgier, Słowenii, Niemiec i Szwajcarii. Po raz pierwszy w historii MEPA w seminarium uczestniczyli ponadto, na zaproszenie polskiej Policji, przedstawiciele ministerstw spraw wewnętrznych Białorusi i Ukrainy.

Pośród referentów seminarium znaleźli się oprócz ekspertów Policji również eksperci służby celnej Polski oraz Niemiec.

Uczestniczący w seminarium eksperci mieli okazję zapoznać się m.in. z ogólnym obrazem naszego kraju, jego kulturą i gospodarką, a także ze strukturą Policji, zarobkami pracowników Policji i uposażeniem policjantów, ich karierą zawodową. Przedmiotem obrad był także: obraz sytuacji globalnej, regulacje prawne obowiązujące w państwach MEPA oraz na Białorusi w kontekście wykonywania zadań służbowych związanych ze zwalczaniem nielegalnej produkcji i przemytu papierosów, jak również praktyczne możliwościami i rozwiązaniami stosowane przez organy ścigania karnego w walce z przestępczością zorganizowaną w tym zakresie.

Fachowe seminarium MEPA, zrealizowane w dniach 4-7 maja w CSP w Legionowie, jest drugim w tym roku przedsięwzięciem szkoleniowym zorganizowanym przez polską Policję w ramach działalności dydaktycznej Akademii w Polsce. W dniach 29 marca – 2 kwietnia 2010 roku polska Policja była gospodarzem 18. edycji Kursu Głównego MEPA 2010, który oficjalnie, z udziałem delegacji polskiej Policji, zostanie zakończony w dniu 21 maja w Budapeszcie.

Dziś przedstawiciel kierownictwa Policji dokona oficjalnego zamknięcia seminarium oraz uroczystego wręczenia uczestniczącym w szkoleniu ekspertom certyfikatów poświadczający udział w międzynarodowym seminarium fachowym Akademii.

Powrót na górę strony