Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzieci – ofiary przemocy domowej

Data publikacji 15.05.2010

W ubiegłym roku policjanci, w ramach realizacji procedury "Niebieskiej Karty", ujawnili ponad 41 tysięcy dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą w rodzinie, w tym 27,5 tysiąca dzieci do 13 roku życia. To najmniejsza od 8 lat liczba zagrożonych przemocą dzieci, co pokazuje, jak skuteczne działania podejmuje Policja w tym zakresie. Jeszcze 4 lata temu policjanci odnotowywali prawie 40 tysięcy małych ofiar przemocy.

Procedura "Niebieskich Kart" funkcjonuje w Policji już 12 lat. Przez ten okres – rok w rok – policjanci chronią przed przemocą od 100 do 150 tysięcy osób. Najczęściej są to kobiety, ale przemocy doznają także dzieci, w tym także te najmniejsze. Każda przemoc stosowana wobec dzieci to nie tylko bezpośrednie zagrożenie ich życia i zdrowia, ale i traumatyczny bagaż na całe dorosłe życie. Do dzieci, zwłaszcza maluchów – ofiar przemocy domowej – policjantom jest bardzo trudno dotrzeć. Najmniejsze dzieci same nie zgłoszą się na Policję, nie zadzwonią na infolinię dla ofiar przemocy, a jeśli ponadto nie chodzą do żłobka czy przedszkola, to dramat dziecka może bardzo długo rozgrywać się w czterech ścianach.

Dlatego tak ważna jest wrażliwość i świadomość otoczenia. Każdy, kto wie lub chociażby podejrzewa istnienie przemocy, powinien jak najszybciej zawiadomić Policję. Rodzina zagrożona przemocą zostanie objęta procedurą „Niebieskiej Karty”. Wzywani na interwencję policjanci przede wszystkim zadbają o bezpieczeństwo domowników. Jeśli wśród nich będą dzieci i zagrożone będzie ich życie i zdrowie, to działania policjantów będą skierowane na ich ochronę. Gdy stan dziecka będzie tego wymagał, zostanie wezwany lekarz. Jeżeli w domu nie będzie osoby, której policjanci będą mogli zostawić dziecko po opieką i nie znajdzie się też inna odpowiednia osoba (np dalsza rodzina) to dziecko zostanie przewiezione do placówki opiekuńczej, rodziny zastępczej, domu dziecka. O przewiezieniu dziecka lub przekazaniu nad nim opieki policjanci niezwłocznie zawiadamiają sąd rodzinny, który podejmuje decyzję co do dalszych losów dziecka. W tym czasie policjanci sprawdzają, czy doszło do naruszeń prawa na szkodę dziecka i kto za to odpowiada.

 
Jeśli w rodzinie dochodziło do przemocy, to funkcjonariusze wezwani na interwencję zobowiązani są wypełnić specjalny formularz, który następnie trafia do dzielnicowego. Dzielnicowy jak najszybciej kontaktuje się z rodziną, w której nastąpiła przemoc, a następnie systematycznie, co najmniej raz w miesiącu, odwiedza tę rodzinę. Dzielnicowy podejmuje też działania prewencyjne wobec sprawców przemocy oraz nawiązuje współpracę z instytucjami zajmującymi się pomocą ofiarom przemocy. Ofiara przemocy otrzymuje informacje na temat możliwości uzyskania pomocy w różnych instytucjach i organizacjach. Policja realizuje procedurę „Niebieskiej Karty” do momentu, aż problem przemocy zostanie rozwiązany. 
 
 
Liczba ofiar przemocy domowej do 13 roku życia
Liczba ofiar przemocy domowej w wieku 13 – 18 lat
2002
30.073
15.955
2003
32.525
17.062
2004
35.137
17.527
2005
37.227
17.800
2006
38.233
18.276
2007
31.001
14.963
2008
31.699
15.399
2009
27.502
13.755

 

gp/gg

Powrót na górę strony