Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inspekcje na stanowiskach oficerów łącznikowych Policji w Hadze i Berlinie

Data publikacji 17.05.2010

W dniach 9 – 12 maja br. trzyosobowa delegacja oficerów Komendy Głównej Policji, z Dyrektorem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP na czele, przeprowadziła inspekcje na stanowiskach oficerów łącznikowych polskiej Policji akredytowanych w Królestwie Niderlandów oraz w Republice Federalnej Niemiec.

Wizyty inspekcyjne, jako ważny element w procesie koordynacji i nadzoru nad siecią oficerów łącznikowych Policji, wprowadzono w 2006 roku. Stanowiska oficerów łącznikowych Policji w Hadze i Berlinie były ostatnio wizytowane trzy lata temu. Głównym celem wizyty inspekcyjnej jest  ocena służby oficerów łącznikowych na podstawie opinii zebranych bezpośrednio od wybranych podmiotów w miejscu jej pełnienia, a także poznanie kierunków i trendów rozwoju przestępczości, dostrzeganych z perspektywy krajów akredytacji oficerów łącznikowych. 

Bezpośrednie poznanie specyfiki i warunków służby oficera łącznikowego Policji pozwala na identyfikację potrzeb oraz ewentualnych problemów występujących w codziennej pracy, a w efekcie służy usprawnieniu funkcjonowania oficerów łącznikowych pełniących służbę przy polskich placówkach dyplomatycznych. Wizyta inspekcyjna jest także wyrazem wagi, jaką kierownictwo Policji przywiązuje do rozwoju współpracy międzynarodowej z wykorzystaniem oficerów łącznikowych.

Obok czynności inspekcyjnych w biurze oficera łącznikowego, jednym z głównych elementów wizyty jest możliwość przeprowadzenia rozmów z przedstawicielami służb (policyjnych/milicyjnych) odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa przyjmującego, a także z kierownictwem polskich placówek dyplomatycznych, w których oficerowie Policji posiadają swoje biura.
 
Podczas pobytu w Ambasadzie RP w Hadze, gdzie służbę oficera łącznikowego Policji pełni nadinsp. Władysław Padło, polska delegacja  została przyjęta przez Ambasadora RP Pana dra Janusza Stańczyka oraz Kierownika Wydziału Konsularnego Pana Leszka Rowickiego. W trakcie rozmów omawiano m.in. sytuację obywateli polskich na terenie Królestwa Niderlandów, z uwzględnieniem grupy obywateli stanowiących odsetek zarówno sprawców, jak i ofiar popełnianych tam czynów zabronionych.
Gospodarz spotkania Pan Ambasador Janusz Stańczyk podkreślił pozytywną rolę, jaką w strukturze polskiej placówki pełni nadinsp. Władysław Padło, którego działania znacznie wykraczają poza obszar działań o charakterze policyjnym i wpisują się w proces dyplomacji prowadzonej przez Polskę na terenie Królestwa Niderlandów. Za szczególnie przydatne dla polskiej placówki w Hadze uznano liczne kontakty służbowe nadinsp. Władysława Padło z przedstawicielami holenderskiej policji.
 
Podczas wizyty w Hadze delegacja polskiej Policji spotkała się z Zastępcą Dyrektora Biura Międzynarodowej Koordynacji i Wymiany Informacji Policyjnych (IPOL) Panem Vimem Deinumem, nadzorującym wydziały Interpolu, Europolu, Sirene, oficerów łącznikowych, oraz z oficerem kontaktowym dla oficera łącznikowego polskiej Policji Panem Peterem Vincentenem. W trakcie rozmowy wymieniono doświadczenia z zakresu koordynacji sieci oficerów łącznikowych oraz koordynacji międzynarodowej wymiany informacji, a także omówiono główne zagrożenia przestępcze identyfikowane w Holandii na podstawie analiz zagrożenia przestępczością.

Przedstawiciele holenderskiej policji wielokrotnie podkreślali szczególnie ważną rolę, jaką dla współpracy bilateralnej pełni  polski oficer łącznikowy w Królestwie Niderlandów Pan nadinsp. Władysław Padło, bardzo wysoko oceniając jego profesjonalizm i dyspozycyjność.
 
Kolejnym punktem planu wizyty inspekcyjnej w Królestwie Niderlandów było spotkanie w siedzibie policji holenderskiej w Hollands Midden z Panem Nico van OOkiem Przewodniczącym Platformy Polska – Holandia, Szefem Wydziału Współpracy Międzynarodowej Hollands Midden, współpracującym z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, oraz Panią Aldoną Obrębowską, dzielnicowym ds. obywateli polskich w Komendzie Policji w Leiderdorp. Podczas rozmowy podkreślono szczególnie dobrą współpracę policyjną Polski i Holandii, a szczególnie znaczenie cyklicznych wizyt stażowych polskich policjantów w Holandii, którzy pomagają holenderskim kolegom w kontaktach z polskimi obywatelami. Na zakończenie wizyty w Holandii delegacja KGP spotkała się z polskimi oficerami pełniącymi służbę przy Europolu, gdzie w Polskim Biurze Łącznikowym poznano obecne warunki pracy i jej specyfikę.
 
Wizyta inspekcyjna w Berlinie, gdzie oficerem łącznikowym polskiej Policji jest podinsp. Robert Barański, rozpoczęła się od spotkania w Ambasadzie RP. W imieniu Ambasadora RP Pana Marka Prawdy polską delegację przyjął Zastępca Ambasadora Pan Wojciech Pomianowski oraz Kierownik Wydziału Politycznego Pan Zbigniew Zaręba. Pan Wojciech Pomianowski podkreślił znaczenie obecności oficera łącznikowego Policji w Niemczech. Wskazał na liczne korzyści płynące dla polskiej placówki z kontaktów służbowych podinsp. Roberta Barańskiego z przedstawicielami niemieckich służb policyjnych.  Bardzo wysoko ocenił zaangażowanie i inicjatywę polskiego oficera. Zaznaczył jednocześnie, że duże zaangażowanie i inicjatywa podinsp. Roberta Barańskiego stają się niewystarczające wobec rosnącej liczby spraw dotyczących polsko-niemieckiej współpracy policyjnej oraz stale istniejącego problemu przestępczości transgranicznej.
 
Końcowym punktem wizyty inspekcyjnej było spotkanie w siedzibie Federalnej Służby Kryminalnej (BKA) z Szefem Wydziału IK Panem Michaelem Niemeierem oraz
z Dyrektorem Kryminalnym Panem Christianem Simonem. Niemieccy partnerzy akcentowali znaczenie sieci oficerów łącznikowych w działaniach zapobiegawczych rozwojowi przestępczości zorganizowanej. Między innymi dzięki informacjom uzyskiwanym przez oficerów łącznikowych, rozlokowanych w różnych krajach, na różnych kontynentach opracowywane są strategie działań policji.
 
W kontekście zbliżającej się polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej omawiano także doświadczenia policji niemieckiej z okresu przewodnictwa Niemiec w UE. Przedstawiciele BKA bardzo wysoko oceniając pracę podinsp. Roberta Barańskiego wskazywali jednocześnie na konieczność wzmocnienia reprezentacji polskiej Policji
w Republice Federalnej Niemiec, z uwagi na rosnącą liczbę spraw o charakterze kryminalnym, pospolitym i zorganizowanym.

Wizyty inspekcyjne w Hadze i Berlinie potwierdziły bardzo wysoki profesjonalizm, zaangażowanie i aktywność akredytowanych tam oficerów łącznikowych Policji.
 
(źródło: BMWP KGP)
Powrót na górę strony