Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uczestniczą w akcji przeciwpowodziowej

Data publikacji 24.05.2010

Wrocławscy policjanci przez cały czas biorą czynny udział w akcji przeciwpowodziowej, udzielając mieszkańcom niezbędnej pomocy w różnych sytuacjach oraz wspierając inne służby przy realizacji ich zadań.

Funkcjonariusze z wrocławskiej komendy miejskiej oraz oddziałów prewencji przez cały weekend, całodobowo, wspomagali inne służby przy realizacji zadań związanych z akcją przeciwpowodziową, zabezpieczając miejsca prowadzenia prac ratowniczych. Tam, gdzie drogi zostały zalane, kierowali kierowców na objazdy. Utrzymywali też drożność dróg na trasie dowozu sprzętu i piasku oraz dojazdu innych służb do miejsc bezpośredniej walki z żywiołem. Zabezpieczając wały przeciwpowodziowe, przekazywali do Centrum Zarządzania Kryzysowego informacje o przypadkach przesiąknięć, a także na bieżąco monitorowali poziom wód rzeki Odry i jej dopływów.

W akcji przeciwpowodziowej biorą udział także policjanci z Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W sobotę (22 maja) od rana do późnego popołudnia przeprowadzili ewakuację 36 osób z terenów zagrożonych w okolicach Trestna i Opatowic. Ponadto przeprowadzili duży transport jedzenia, napojów oraz blisko 3 tysięcy worków w te okolice. Monitorowali także na bieżąco stan wód rzeki Odry.

Z kolei 23 maja policjanci z Komisariatu Wodnego wsparli osoby pracujące przy uszczelnianiu wałów. Przez cały dzień ponad sto osób z tego rejonu przetransportowano do miasta w celu dokonania niezbędnych zakupów jedzenia, napojów i lekarstw. Ponadto policjanci dostarczyli do Trestna i Opatowic blisko półtorej tony jedzenia, wody pitnej oraz niezbędnych artykułów a także sprzęt strażacki. Funkcjonariusze przetransportowali także w rejon Wrocławia kilka osób potrzebujących pomocy lekarskiej. Dodatkowo, pełniąc służbę razem z Państwową Strażą Rybacką, uzyskali dla powodzian około 500 kilogramów żywności oraz wody pitnej, które przetransportowali dla powodzian w Trestnie i Blizanowicach.

Działania policyjne związane z akcją przeciwpowodziową są nadal kontynuowane. Bierze w nich udział kilkuset wrocławskich funkcjonariuszy, którzy całą dobę monitorują stan wałów przeciwpowodziowych oraz obiektów hydrotechnicznych. Policjanci współpracują z wojskiem, Strażą Miejską, Strażą Pożarną i innymi służbami ratunkowymi. Nadal głównym ich zadaniem będzie konwojowanie transportów z piaskiem i innymi zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi, kierowanie ruchem na czas przejazdu konwojów ze sprzętem wojskowym, tak by ciężki sprzęt i pływające transportery samobieżne mogły bezpiecznie dotrzeć na miejsce akcji. Funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego w dalszym ciągu udzielają pomocy osobom z rejonów niedostępnych drogą lądową. Czuwają również nad bezpieczeństwem domostw pozostawionych na czas powodzi. Działania Policji prowadzone są całą dobę, a informacje na bieżąco przekazywane do Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Zalana pozostaje część Osiedla Kozanów w rejonach ulic Dokerskiej, Ignuta, Gwareckiej, nieprzejezdna jest ulica Kozanowska w rejonie pętli MPK. Otwarta została natomiast ul. Pilczycka w kierunku Maślic .

Nadal zalana jest droga w kierunku Krzyżanowic – wyjazd z Wrocławia od strony ul. Kamieńskiego, a także ul. Opatowicka.

(źródło: KWP Wrocław)
 

Powrót na górę strony