Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne zatrzymania w lokalowej aferze korupcyjnej

Data publikacji 30.01.2007

W ręce policjantów Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KSP wpadły trzy osoby, które wręczały łapówki w zamian za uzyskanie przydziału lokali komunalnych. To już kolejne zatrzymania związane z ujawnieniem afery korupcyjnej w Wydziale Lokalowego Urzędu Dzielnicy Praga Południe. Do tej pory w tej sprawie zarzuty przedstawiono już 39 osobom, ujawniając ponad 150 przypadków korupcji.

Przypomnijmy, że sprawa wzięła swój początek w 2004, a dotyczyła nieprawidłowości i nadużyć w Wydziale Lokalowym Urzędu Dzielnicy Praga Południe. Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KSP zajmujący się od początku ta sprawą zatrzymali m.in. byłą pracownicę Wydziału Gospodarki Lokalowej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. Kobieta podejmowała się załatwiania spraw dotyczących przydziału mieszkań komunalnych z naruszeniem przepisów prawa, w zamian za przyjęcie korzyści majątkowych. Z zebranych przez policjantów materiałów dowodowych wynikało, że łapówki wręczane były przez różne osoby, a wahały się średnio od 10 do 40 tys. za „usługę”. Zdarzyło się, że jednorazowo pobrano nawet 85 000 zł. Kobieta załatwiała przydział lokali komunalnych prawdopodobnie fałszując decyzje administracyjne. Dzięki pracy operacyjnej funkcjonariuszy Wydziału dw. z Korupcją KSP 40 - letnia Monika D. została zatrzymana. W tamtym czasie przedstawiono jej 21 zarzutów o przestępstwa korupcyjne, a kobieta trafiła do aresztu. 

W  śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga pojawiały się coraz to nowe wątki. Prowadzący postępowanie docierali do kolejnych osób zamieszanych w tę sprawę, osób mających w niej swój bezpośredni udział, pośredniczących czy też zainteresowanych nabyciem mieszkań przy wykorzystaniu płatnej protekcji.

I tak w ostatnim czasie w ręce policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją wpadły kolejne trzy osoby zamieszane w przestępczy proceder. 37 – letni Włodzimierz S., 43 – letnia Elżbieta E. i 50 – letnia Halina S. W zamian za uzyskanie przydziału mieszkania komunalnego, wszystkie te osoby przekazywały urzędnikowi Wydziału Lokalowego Urzędu Dzielnicy Praga Południe pieniądze, które miały być przepustką do pozytywnego rozpatrzenia sprawy. Jak ustalili funkcjonariusze, w jednym przypadku było to 10 000 zł, a w pozostałych łapówki sięgały w sumie 60 000 zł. Jedna z zatrzymanych osób, Halina S. oprócz wręczenia łapówki, dodatkowo podjęła się pośrednictwa w załatwieniu sprawy dotyczącej przydziału lokalu przy wykorzystaniu płatnej protekcji. Kobieta jak oszacowano od zainteresowanych nabyciem mieszkania mogła pobrać nawet ponad 208 000 zł.

Włodzimierz S. i Halina S. trafili na trzy miesiące do aresztu. Wobec Elżbiety E. Prokuratura zastosowała dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.

Do tej pory w tej sprawie ujawniono już ponad 150 przypadków korupcji, a 39 osobom przedstawiono zarzuty. Jak zapowiadają funkcjonariusze to jednak jeszcze nie koniec.

Przypominamy – w świetle przepisów prawnych obowiązujących od lipca 2003 roku, nie ponosi odpowiedzialności karnej osoba, która wręczyła korzyść majątkową i poinformowała o swoim czynie organy ścigania, ujawniając wszystkie istotne fakty tego dotyczące, zanim organ ten powziął o tym informację.
Powrót na górę strony