Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nagrody dla policjantów

Data publikacji 30.01.2007

29 stycznia Komendant Główny Policji Marek Bieńkowski zdecydował, że wysokość średniej nagrody dla policjanta w każdym kwartale 2007 roku będzie wynosiła 400 zł w przeliczeniu na jednego zatrudnionego. W skali całego roku pozwoli to na wypłatę średniej nagrody w wysokości 1.600 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przyznawania policjantom nagród i zapomóg, a także sposobu tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów /Dz. U. Nr 251 z 2006 r., poz. 1859/, od 1 stycznia br. funkcjonuje fundusz nagród motywacyjnych i zapomóg dla policjantów.
 
W związku z tym Komendant Główny Policji zobowiązał Komendantów Wojewódzkich Policji, Komendanta Stołecznego, a także Komendantów Szkół Policyjnych do realizacji w I kwartale br. wypłat nagród motywacyjnych dla policjantów średnio w wysokości 400 zł. Limity finansowe na nagrody, naliczone według zasad określonych ww. rozporządzeniu, zostaną przekazane dysponentom najpóźniej na przełomie lutego i marca.
 
Nagrody motywacyjne, zgodnie z § 8.1 ww. rozporządzenia, przyznają przełożeni z własnej inicjatywy bądź na wniosek bezpośredniego przełożonego policjanta, w oparciu o udokumentowane w formie pisemnej okoliczności stanowiące o:
1. wzorowym wykonywaniu zadań służbowych lub
2. męstwie i inicjatywie wykazywanych w służbie, lub
3. trudnych warunkach pełnienia służby.

Zobacz także: 22.01.2007 KGP: Proponowane zasady podwyżki dla policjantów
Powrót na górę strony