Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci niosą pomoc

Data publikacji 26.05.2010

Lubuska Policja wspiera w działaniu służby ratownicze zabezpieczające teren województwa przed skutkami powodzi. Policjanci zabezpieczają miejsca zagrożone wodą, nie dopuszczają tam ludzi, którzy mogą utrudniać prace służb porządkowych. Informują także o utrudnieniach i wyłączonych odcinkach dróg.

Przeciwdziałanie skutkom powodzi jest zadaniem wszystkich służb dbających o bezpieczeństwo w województwie. W działaniach tych od samego początku biorą udział także lubuscy policjanci. Lubuska Policja zabezpiecza obecnie miejsca zagrożone na obszarze siedmiu gmin. Docelowo nadzorem objęte zostaną obszary zagrożone na terenie powiatów: nowosolskiego, krośnieńskiego, wschowskiego, zielonogórskiego słubickiego i gorzowskiego.

Wczoraj, w Nowej Soli przebywał Komendant Wojewódzkie Policji insp. Leszek Marzec. Przełożony lubuskich policjantów brał udział w roboczej naradzie organizowanej przez Wojewodę Lubuskiego Helenę Hatkę. Rozmawiano o najpilniejszych potrzebach. Sztab kryzysowy weryfikował ostatecznie plany współdziałania i porównywał je z aktualnymi potrzebami.

Policja pełni ciągłą służbę w tych rejonach, gdzie istnieje zagrożenie wylewami wezbranych rzek. Policjanci nie dopuszczają osób postronnych do miejsc, w których zagraża to bezpieczeństwu. Przede wszystkim dotyczy to wałów przeciwpowodziowych i terenów do nich przyległych. Służby ruchu drogowego informują o aktualnych utrudnieniach i wyłączonych odcinkach dróg.

Jak do tej pory nie notowano szczególnych incydentów związanych z prowadzoną akcją. Lubuska Policja apeluje jednak do mieszkańców regionu, aby powstrzymali się od zbliżania do wałów. Niestety część z osób lekceważy ostrzeżenia i całymi rodzinami przyjeżdża nad brzeg Odry, gdzie komentując wydarzenia, spacerują po terenach zagrożonych zalaniem. Wobec osób tak postępujących wyciągane będą konsekwencje. Trzeba pamiętać, że duża liczba obserwatorów utrudnia działanie służbom ratowniczym i osobom pracującym przy zabezpieczaniu wałów przeciwpowodziowych.
 

ODCINKI DRÓG WYŁĄCZONE OBECNIE Z RUCHU:
Droga nr 315 zniszczona nawierzchnia na odcinku Nowa Sól – Przyborów.
Droga nr 278 zalana wodą nawierzchnia na odcinku Szklarka Radnicka – Błędów.
Droga nr 292 na odcinku Bytom Odrzański – Drogomil.
Droga nr 324 na odcinku Szlichtyngowa – granica województwa.
Droga nr 321 na odcinku Przyborów – Siedlisko.
Krosno Odrzańskie – na terenie miasta podtopionych zostało kilkanaście ulic (studzienki odpływowe).
Zagrożenie zalaniem drogi krajowej nr 29.

(Gorzów Wlkp. / js)
 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony