Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Razem w walce z chuliganami

Data publikacji 27.05.2010

W Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu odbędzie się dzisiaj spotkanie inaugurujące projekt „Współpraca Policji polskiej i słowackiej w zwalczaniu chuligaństwa stadionowego”. Projekt za cel przyjął koordynację współdziałania partnerów, szkolenie i prowadzenie ćwiczeń policyjnych, realizację filmu szkoleniowo - instruktażowego, a także utworzenie i wyposażenie centrum współpracy w żywieckiej komendzie. Całkowita wartość projektu wynosi 49 210 euro.

Projekt o nazwie „Współpraca Policji polskiej i słowackiej w zwalczaniu chuligaństwa stadionowego” został dofinansowany w ramach Programu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Całkowita wartość projektu to 49 210 euro, a kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi 41 828,5 euro (85 % całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu), pozostałe wydatki pokryje w 10 % wartości projektu budżet państwa, 5% natomiast to środki własne.

Partnerem Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w tym projekcie jest Krajské Riaditeľstvo Policajni Zbor w Żylinie, którego przedstawiciele spotkają się jutro ze śląskimi policjantami na konferencji otwierającej współpracę.

Zgodnie z założeniami projektu, polscy policjanci wspólnie ze słowackimi funkcjonariuszami wezmą udział w szkoleniach i warsztatach poświęconych zabezpieczeniu imprez masowych, które odbywać się będą w żywieckiej komendzie powiatowej Policji.

Zaplanowano również realizację i dystrybucję filmu szkoleniowo – instruktażowego dla komend Policji, samorządów, firm ochrony i innych odbiorców po stronie słowackiej i polskiej oraz remont i modernizację sali odpraw w KPP w Żywcu, która stanie się centrum polsko - słowackiej współpracy policyjnej na terenie województwa śląskiego.

(KWP w Katowicach / mw)
 

Powrót na górę strony