Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

EURO 2012 – spotkanie w KGP

Data publikacji 27.05.2010

W gmachu Komendy Głównej Policji odbyło się spotkanie służb, podmiotów i instytucji zaangażowanych w bezpieczeństwo EURO 2012. Przedstawiciele Głównego Sztabu KGP przedstawili koncepcję przygotowania Policji do zabezpieczenia turnieju piłkarskiego.

Komenda Główna Policji po raz drugi gościła przedstawicieli służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podmiotów zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy EURO 2012. Przed rokiem przedstawiono założenia struktury powołanej do koordynacji działań Policji na terenie całego kraju i poruszono problem współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Tym razem głównym tematem było wdrożenie przyjętych projektów w życie i omówienie zasad współdziałania służb.

Przewodniczący zespołu eksperckiego, podinsp. Dariusz Dymiński, przedstawił zatwierdzoną 18 maja przez Komendanta Głównego koncepcję przygotowania Policji do zabezpieczenia mistrzostw. Zaznaczył istotę udziału w nich poszczególnych służb, podmiotów i instytucji zaangażowanych w bezpieczeństwo turnieju. Wspomniał także o współpracy KGP z organizatorami zawodów. Kolejny prelegent – Pan Marek Doliński – Menager ds. bezpieczeństwa EURO 2012 Polska przedstawił zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa turnieju z perspektywy organizatora.

Podczas spotkania przedstawiciele poszczególnych podmiotów wyrazili swoje oczekiwania w stosunku do Policji oraz zgłosili koncepcje własnych rozwiązań w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas mistrzostw.

(rh / js)
 

Powrót na górę strony