Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Piłka nożna i bezpieczeństwo

Data publikacji 30.01.2007

Poprawa bezpieczeństwa podczas rozgrywek piłkarskich była tematem spotkania Andrzeja Rusko, prezesa zarządu Ekstraklasy S.A, kuratora PZPN z komendantem głównym Policji Markiem Bieńkowskim. Obie strony zobowiązały się do powołania wspólnego zespołu, który wypracuje specjalny "pakiet" poprawy bezpieczeństwa.

Piłka nożna i bezpieczeństwoPiłka nożna jest dyscypliną, na którą przypada najwięcej naruszeń prawa. Dotyczy to zarówno spraw związanych z przeprowadzeniem samej imprezy, jak i przemieszczaniem się jej uczestników, często przez obszar kraju obejmujący kilka województw. Powoduje to konieczność prowadzenia przez Policję stałej analizy zagrożeń i angażowania znacznych sił. Zarówno do zabezpieczenia rejonu przyległego do miejsca imprezy jak i tras przemieszczania się jej uczestników. Wiąże się to z dużymi kosztami ponoszonymi przez Policję i dezorganizacją jej zadań stałych, jak na przykład służba patrolowa.

Dzisiejsze spotkanie miało na celu poszerzenie współpracy z Ekstraklasą S.A., która dotychczas koncentrowała się w szczególności na uzgadnianiu terminarza rozgrywek. Prośby i sugestie Policji dotyczące zmiany terminów meczów były i są przyjmowane ze zrozumieniem, a terminy spotkań w miarę możliwości zmieniane. Jednak katalog zagadnień wymagających omówienia jest znacznie szerszy:
• wprowadzenie obowiązku zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezach sportowych, 
• zwiększenie zaangażowania klubów sportowych w organizację wyjazdów kibiców na mecze na innych obiektach, 
• poszerzenie uprawnień delegata PZPN ds. bezpieczeństwa w zakresie egzekwowania rygorów podczas meczów, 
• Omówienie problemów związanych z używaniem środków pirotechnicznych.

Uzgodniono powołanie wspólnego zespołu roboczego, który ma wypracować cały pakiet zagadnień dotyczących bezpieczeństwa rozgrywek piłkarskich. Jest to m.in. zwiększenie wymagań technicznych dotyczących jakości kamer i rozmieszczenia monitoringu na stadionach, wyznaczenie i w dalszej perspektywie wspólne szkolenie policjantów, którzy na szczeblu lokalnym będą współpracować z klubami piłkarskimi.

Spotkania na tym szczeblu będą odbywać się przynajmniej dwa razy do roku po zakończeniu każdej rundy rozgrywek.

Powrót na górę strony