Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Telefon bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych

Data publikacji 14.07.2010

Od początku czerwca osoby dyżurujące przy telefonie bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych udzieliły pomocy w blisko 70 przypadkach. Sprawy, z jakimi zwracały się osoby wybierające numer 0-800-200-300, były bardzo różne.

Obywatel Węgier prosił o wskazówki dotyczące postępowania w przypadku kradzieży karty kredytowej, a francuska para, która zgubiła się we Wrocławiu, pytała o drogę. Obywatelka Niemiec chciała się dowiedzieć, skąd uzyskać informacje o jej znajomym, który poprzedniego dnia został zatrzymany. Ale zdarzają się też telefony nietypowe. Obywatel Niemiec chciał się dowiedzieć na przykład, jak obecnie nazywa się ulica, przy której mieszkał w dzieciństwie.

Najczęściej, bo w 36 przypadkach, udzielano porad w języku polskim. Po angielsku rozmawiano 18 razy, po niemiecku 10. Rzadziej posługiwano się językiem francuskim, rosyjskim i włoskim.

***
 

Komendant Główny Policji wspólnie z Ministrem Sportu i Turystyki, Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców oraz Prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej 25 maja br. podpisali Porozumienie w sprawie uruchomienia telefonu bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych. Telefon kolejny raz służy pomocą obcokrajowcom w sezonie wakacyjnym.

Przedsięwzięcie ruszyło 1 czerwca br., a zakończy się 30 września br. W ramach inicjatywy funkcjonują dwa numery telefonów: 0800 200 300 z sieci stacjonarnej i 0 608 599 999 z sieci komórkowych. Należy podkreślić, iż są one analogiczne do tych, jakie funkcjonowały w minionych latach w ramach tego przedsięwzięcia.

Osoby dyżurujące przy infolinii każdego dnia w godz. od 10.00 do 22.00 pomagają cudzoziemcom w spokojnym i bezpiecznym wypoczynku na terenie Polski. Można się z nimi porozumieć w trzech językach: angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Operatorzy doradzają w sytuacjach wymagających interwencji służb publicznych lub adekwatnie do potrzeb kontaktują pokrzywdzonych z kompetentnym podmiotem, w tym z dyżurnymi jednostek Policji na terenie całego kraju. Każda dzwoniąca osoba otrzyma profesjonalną i pełną informację o służbach ratunkowych, numerach telefonów alarmowych oraz porady, jak zachować się w czasie kolizji lub wypadku drogowego, jak powinna postępować w przypadku, kiedy stanie się ofiarą przestępstwa, czy zdarzenia losowego zagrażającego jej, innym osobom lub mieniu.

Kilkuletnie doświadczenia pokazują, że „Telefon Bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych” niesie nieocenioną pomoc zarówno obcokrajowcom, jak i obywatelom Polski, którzy znaleźli się w sytuacji wymagającej interwencji ze strony Policji. Infolinia w okresie wzmożonego ruchu turystycznego stanowi również wsparcie dla terenowych jednostek Policji, szczególnie w sytuacjach konieczności kontaktu lub udzielenia pomocy osobom, z którymi ze względu na barierę językową dialog jest utrudniony.

Należy podkreślić, że „Telefon Bezpieczeństwa” w okresie wzmożonego, wakacyjnego ruchu turystycznego uruchamiany jest w Polsce od 2002 roku, stanowi swego rodzaju odpowiedź naszego kraju na otwarcie unijnych granic oraz wizyty zagranicznych podróżnych w okresie wakacyjnym. Ta wspólna inicjatywa Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Polskiej Organizacji Turystycznej i Policji to również element kształtowania wizerunku Polski jako kraju otwartego i przyjaznego podróżnym.

(Biuro Prewencji KGP / mw)

Telefon bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych

Powrót na górę strony