Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inspekcja stanowisk oficerów łącznikowych polskiej Policji w Paryżu i Wielkiej Brytanii

Data publikacji 16.06.2010

W dniach 6-12 bm. odbyły się inspekcje stanowisk oficerów łącznikowych polskiej Policji insp. Piotra Michny i mł. insp. Pawła Olczaka w Paryżu oraz w Wielkiej Brytanii. Stanowiska w Paryżu i Londynie inspekcjonowane zostały po raz pierwszy w swojej historii od czasu ich powstania, tj. od 2008 roku.

Grupa inspekcyjna odbyła szereg spotkań, zarówno w Paryżu: z Ambasadorem RP we Francji Tomaszem Orłowskim, przedstawicielami francuskiej policji i służby celnej, jak i w Wielkiej Brytanii: z Zastępcą Ambasadora RP w Londynie- Tomaszem Kozłowskim, przedstawicielami brytyjskiej policji i SOCA m.in. z Zastępcą Szefa Metropolitarnej Komendy Policji w Londynie - Timem Godwin.

Odbyte spotkania dotyczyły współpracy oficerów łącznikowych polskiej Policji z policyjnymi jednostkami we Francji i Wielkiej Brytanii, akredytacji, sytuacji politycznej oraz kwestii organizacyjnych placówek dyplomatycznych RP, w których oficerowie łącznikowi są usytuowani.

(Wydział ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP, mw)

  • Londyn
  • Londyn
  • Londyn
  • Paryż
  • Paryż
  • Paryż
  • Paryż
  • Paryż
Powrót na górę strony