Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta delegacji Prokuratury Generalnej Ukrainy

Data publikacji 24.06.2010

W dniach 21 - 25 czerwca 2010 roku w ramach realizacji programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Study Tours to Poland” na zaproszenie Kolegium Europy Wschodniej przebywa w Polsce 12-osobowa delegacja Prokuratury Generalnej Ukrainy.

Program wizyty studyjnej delegacji ukraińskiej obejmuje szereg spotkań i konsultacji, m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości, Prokuraturze Generalnej, Okręgowej, Rejonowej i Apelacyjnej oraz Sądach.

W dniu 24 czerwca 2010 roku przedstawiciele Prokuratury Generalnej Ukrainy uczestniczyli w spotkaniu w Komendzie Głównej Policji, gdzie mieli okazję zapoznać się z doświadczeniami polskiej Policji w zakresie zwalczania korupcji oraz przestępczości zorganizowanej na przykładzie działalności Biura Spraw Wewnętrznych KGP i Centralnego Biura Śledczego KGP.

Delegację powitał Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk. W spotkaniu ze strony polskiej udział wzięli ponadto I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski, Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych KGP, Dyrektor Centralnego Biura Śledczego KGP, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz przedstawiciele tych biur.

(źródło: BMWP KGP)

fot. Paweł Ostaszewski / "Policja 997"

Powrót na górę strony