Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

LIFESAVER – polscy policjanci na drogach Północnej Nadrenii - Westfalii

Data publikacji 30.06.2010

W dniach 7 – 10 czerwca br. policjanci ruchu drogowego z województw: małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego uczestniczyli w wizycie studyjnej w Niemczech (Północna Nadrenia – Westfalia) w ramach projektu LIFESAVER

Ośmiu polskich policjantów ruchu drogowego było gośćmi Polizeipräsidium z siedzibą w Bielefeld. Policjanci zostali zapoznani ze strukturą Policji Północnej Nadrenii -Westfalii, najistotniejszymi problemami bezpieczeństwa na drogach regionu oraz taktyką działania policji autostradowej. Zaprezentowano im stanowisko kierowania służbami policyjnymi, które podzielone jest na dwie niezależne części:

  • stanowisko stałe – działające 24 h na dobę (4 policjantów przyjmujących zgłoszenia),
  • stanowisko rezerwowe (40 stanowisk uruchamianych wyłącznie na czas prowadzenia działań o charakterze nadzwyczajnym).

Polskim policjantom przedstawiono również zasady działania komórek organizacyjnych zajmujących się obsługą wypadków drogowych, rekonstrukcją tych zdarzeń z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz analizą przyczyn ich powstania.

Wraz z kolegami z niemieckiej „drogówki” polscy policjanci uczestniczyli w działaniach na autostradzie A-2. Wspólne polsko – niemieckie patrole kontrolowały pojazdy przewożące towary oraz materiały niebezpieczne.

 

Powrót na górę strony