Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie oficerów łącznikowy w Moskwie

Data publikacji 02.07.2010

Wczoraj w Ambasadzie RP w Moskwie odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Oficerów Łącznikowych Służb Policyjnych akredytowanych przy Federacji Rosyjskiej. Uczestnicy spotkania omówili aktualny stan współpracy z rosyjskimi partnerami.

Spotkaniu przewodniczył mł. insp. Dariusz Drzał, oficer łącznikowy polskiej Policji, pełniący obowiązki Prezydenta Stowarzyszenia. Poinformował on zgromadzonych o wynikach wizyty delegacji Komendy Głównej Policji w FR, a także o wyniku rozmów w MSW FR i Federalnej Służbie ds. Kontroli Obrotu Narkotyków FR.


Uczestnicy spotkania omówili aktualny stan współpracy z rosyjskimi partnerami w związku z rozpoczętą reformą struktur MSW FR, podsumowali wyniki wizyty studyjnej w Archangielsku i plan pracy oficerów łącznikowych w okresie belgijskiej prezydencji w UE.

Powitano również nowego członka Stowarzyszenia - Oficera Łącznikowego Policji Serbii w Federacji Rosyjskiej.

(BMWP KGP / js)

Powrót na górę strony