Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowa siedziba Laboratorium Kryminalistycznego w Radomiu

Data publikacji 21.07.2010

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji insp. Ryszard Skotnicki przeciął dziś wstęgę w nowej siedzibie Laboratorium Kryminalistycznego KWP. Zaproszeni na uroczyste otwarcie goście mogli podziwiać kilkanaście profesjonalnie wyposażonych pracowni specjalistycznych, tunel balistyczny oraz pomieszczenia dla psów wykorzystywanych do badań śladów zapachowych.

Nowe Laboratorium Kryminalistyczne KWP zs. w Radomiu mieści się przy ul. Limanowskiego. Adaptacja budynków na nową siedzibę rozpoczęła się w lipcu 2007 roku. Prace pochłonęły ponad 11 mln złotych. Pracownicy laboratorium przenieśli się już do nowej siedziby. Oprócz dawnych pracowni utworzono również nowe: badania krwi na zawartość alkoholu, badania środków odurzających, ekspertyz sprzętu komputerowego oraz broni i balistyki. Ta ostatnia należy do jednych z najnowocześniejszych w kraju. Posiada tunel balistyczny pozwalający na badanie pocisków o kalibrze nawet do 20 milimetrów. W nowej siedzibie są również pomieszczenia dla psów wykorzystywanych do badań śladów zapachowych. Laboratorium posiada pracownię osmologiczną z pokaźnym bankiem zapachów.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji insp. Ryszard Szkotnicki wraz z Wojewodą Mazowieckim Jackiem Kozłowskim, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem oraz Dyrektorem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego podinsp. Pawłem Rybickim.

(KWP w Radomiu / js)

Powrót na górę strony