Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wieś bezpieczna dla dziecka

Data publikacji 24.07.2010

Co roku na polskich wsiach, podczas żniw, dochodzi do wielu wypadków – tylko w zeszłym roku zginęło w nich 95 osób. Wśród poszkodowanych, których liczba wyniosła 25 tysięcy, są także dzieci – to właśnie one, szczególnie w okresie wakacyjnym, stanowią nieocenione wsparcie we wszelkiego rodzaju pracach polowych. Apelujemy do rolników o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz zwrócenie szczególnej uwagi na najmłodszych mieszkańców wsi.

W zeszłym roku inspektorzy pracy odbyli 11 tysięcy wizytacji w polskich gospodarstwach rolnych – niestety w części z nich wykryli nieprawidłowości. Zagrożeń, których często nie dostrzegają sami rolnicy, jest wiele – niesprawne lub niezabezpieczone maszyny i urządzenia rolnicze, niedopilnowanie zwierzęta czy niezgodne z przepisami przewożenie zboża i osób.

Nie tylko dorośli, ale przede wszystkim dzieci, narażone są na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą praca na roli. Pamiętajmy, że nie można powierzać im zadań, które mogą okazać się niebezpieczne dla ich zdrowia lub życia. Aby uniknąć tragedii wystarczy przekazać najmłodszym kilka zasad dotyczących przebywania na terenie gospodarstwa rolnego.

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo dzieciom na wsi, zwróćmy ich uwagę na kilka ważnych aspektów:

  • przebywanie w pobliżu maszyn i urządzeń rolniczych, a tym bardziej ich obsługiwanie, jest niedopuszczalne;
  • opiekując się zwierzętami należy stosować zasadę ograniczonego zaufania – przestraszone czy spłoszone zwierzę może zachować się nieprzewidywalnie;
  • należy zwrócić uwagę na niezabezpieczone zbiorniki, np. studnie;
  •  najmłodsi nie powinni przebywać w pobliżu szkodliwych substancji chemicznych, np. używanych do opryskiwania roślin – ich wdychanie grozić może zatruciem;
  • dzieci poruszające się po wiejskich drogach muszą być widoczne dla kierowców – należy pamiętać o nalepkach i kamizelkach odblaskowych;
  • nawet najmłodszym mieszkańcom wsi może okazać się potrzebna umiejętność udzielania pierwszej pomocy – powinny znać zasady jej udzielania;
  • dopilnujmy także, aby wiedzieli jak zachować się w czasie pożaru czy powodzi – konieczna jest znajomość podstawowych numerów alarmowych;

Kontrole pokazują, że dzieci na polskich wsiach uczestniczą w pracach polowych za pełnym pozwoleniem rodziców lub wręcz za ich namową. Dorośli nie zdają sobie jednak sprawy, że najmniejszy nawet błąd może doprowadzić do tragedii.

Tylko w pierwszym półroczu 2009 roku, ponad 1340 osób zostało poszkodowanych przez zwierzęta gospodarskie. 1350 doznało uszczerbku na zdrowiu w skutek uderzenia przez niezabezpieczone części maszyn rolniczych. Nierzadko takie wypadki kończą się utratą kończyn lub nawet śmiercią.

Więcej informacji i porad dotyczących podstawowych zasad bezpieczeństwa dzieci podczas prac polowych pod adresem Państwowej Inspekcji Pracy (ulotka pdf).

(żródło: PIP / Paulina Puchała)
 

Powrót na górę strony