Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyróżnieni za zasługi dla Policji

Data publikacji 04.08.2010

Brązowymi medalami za zasługi dla Policji w dniu 3 sierpnia 2010 roku gen. insp. Andrzej Matejuk wyróżnił Dyrektora Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej - majora Piotra Paltę oraz Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej - major Aleksandrę Świątecką. Uroczystość odbyła się w Komendzie Głównej Policji.

W związku z obchodami 91. rocznicy powstania polskiej Policji, Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk postanowił w szczególny sposób uhonorować osoby zaangażowane we współpracę z Policją. W tym celu, wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wyróżnienie osób, które mają wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji oraz tworzenia wzorowej płaszczyzny wspólnych przedsięwzięć. W zaszczytnym gronie wyróżnionych znaleźli się: Dyrektor Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej - major Piotr Palta oraz Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej - major Aleksandra Świątecka, którym w dniu 3 sierpnia 2010 roku, w Komendzie Głównej Policji, gen. insp. Andrzej Matejuk w obecności Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji - mł. insp. Rafała Łysakowskiego wręczył brązowe medale za zasługi dla Policji.

Profesjonalna współpraca jest nieoceniona z uwagi na fakt, że działania grup przestępczych powodują nieustanną konieczność ewoluowania wspólnych działań organów ścigania oraz służb powołanych do zwalczania przestępczości. Wszelkie inicjatywy zmierzające do skutecznego łączenia sił w walce o zapewnienie bezpieczeństwa są nieocenione. Dotychczasowa aktywność zawodowa wyróżnionych, a także konstruktywne działanie, wpłynęło na pozytywne i efektywne relacje między Policją, a Strażą Graniczną. Poprzez nowatorskie przedsięwzięcia mające na celu skuteczne zwalczanie przestępczości, w znacznej mierze przyczynili się do wzrostu bezpieczeństwa oraz pozytywnego kreowania wizerunku obu formacji, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

(BMWP / js)
 

  • Fot. M. Krupa/KGP
  • Fot. M. Krupa/KGP
  • Fot. M. Krupa/KGP
Powrót na górę strony