Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty paramedyczne w Wydziale Realizacyjnym KSP

Data publikacji 17.08.2010

12 sierpnia br. odbyły się w Warszawie warsztaty paramedyczne, zorganizowane przez Wydział Realizacyjny Komendy Stołecznej Policji. Celem warsztatów była wymiana doświadczeń w zakresie udzielania pomocy w warunkach typowych dla działań tego rodzaju jednostek. Ćwiczono postępowanie z poszkodowanymi w wyniku wybuchów, poparzeń, postrzałów oraz wypadków komunikacyjnych. Jednym z głównych celów warsztatów było również doskonalenie współdziałania z cywilnymi ratownikami z pogotowia ratunkowego.

12 sierpnia br. odbyły się w Warszawie warsztaty paramedyczne, zorganizowane przez Wydział Realizacyjny Komendy Stołecznej Policji. Do udziału w nich zaproszono zespoły z V Wydziału Zabezpieczenia Realizacji i Działań Antyterrorystycznych Departamentu Postępowań Karnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wydziału Operacji Specjalnych Centralnego Biura Śledczego, Wydziału VII Zabezpieczenia Działań Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Warszawy oraz załogę warszawskiego pogotowia ratunkowego. Celem warsztatów była wymiana doświadczeń w zakresie udzielania pomocy w warunkach typowych dla działań tego rodzaju jednostek. Ćwiczono postępowanie z poszkodowanymi w wyniku wybuchów, poparzeń, postrzałów oraz wypadków komunikacyjnych.

Jednym z głównych celów warsztatów było również doskonalenie współdziałania z cywilnymi ratownikami z pogotowia ratunkowego. Udzielanie przez nich skutecznej pomocy operatorom rannym w prawdziwych akcjach uzależnione jest od poznania specyfiki działań jednostek specjalnych, ich wyposażenia, typowych urazów itp. Już sama nieznajomość indywidualnego wyposażenia funkcjonariusza w postaci kamizelki kuloodpornej, kamizelki taktycznej, kabury itp. i sposobów ich zdejmowania z poszkodowanych może znacznie spowolnić działania mające na celu udzielenie im skutecznej pomocy. Słowa uznania należą się organizatorom warsztatów za dostrzeżenie konieczności ćwiczenia takiego współdziałania, o czym zapomina się przy okazji wielu innych szkoleń.

Pomocy w organizacji tych warsztatów udzieliła firma zajmująca się profesjonalnym szkoleniem medycznym. Poza kadrą instruktorską i sprzętem medycznym, udział w warsztatach wzięli pozoranci z tej firmy, którzy bardzo urealniali poszczególne scenariusze. Jednak należy podkreślić, że sama inicjatywa organizacji takiej imprezy wyszła z Wydziału Realizacyjnego KSP i to dzięki jego funkcjonariuszom mogła dojść do skutku.

(KSP / łn)
 

Powrót na górę strony