Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pasażerowie metra czują się bezpiecznie

Data publikacji 18.08.2010

Na początku czerwca Metro Warszawskie przeprowadziło badania dotyczące poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród swoich pasażerów. Dowodzą one, że osoby korzystające z tego środka transportu czują się coraz bezpieczniej. Wysoka ocena pasażerów metra daje policjantom Komisariatu Policji Metra Warszawskiego jeszcze większą satysfakcję z pełnionej służby.

Metro Warszawskie po raz kolejny zleciło firmie zewnętrznej przeprowadzenie badań dotyczących zadowolenia pasażerów korzystających z tego środka komunikacji miejskiej. Badanie przeprowadzono na próbie 1539 osób w dniach 7-13 czerwca 2010 r., na każdej z 21 stacji w godzinach kursowania podziemnej kolejki, tj. od piątej rano do północy.

Przeprowadzone badania wykazały, że 94,6% pasażerów oceniło bezpieczeństwo w metrze na poziomie bardzo dobrym i dobrym. Najwyższy poziom zadowolenia, przy niskim wskaźniku ocen negatywnych – zaledwie 0,9%, charakteryzuje postrzeganie metra jako miejsca bezpiecznego, zwłaszcza w odniesieniu do innych środków komunikacji miejskiej.

Pozytywna ocena dotyczyła również Policji, gdzie wskaźnik ocen bardzo dobrych i dobrych ukształtował się na wysokim poziomie tj. 73,6%. Godny uwagi jest fakt, iż zaledwie 3% ankietowanych negatywnie oceniło naszą pracę, co jest najniższym wskaźnikiem na przestrzeni ostatnich lat.

(KSP / łn)
 

Powrót na górę strony