Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bada policja, badają policję

Data publikacji 18.02.2007

W ciągu ostatnich trzech lat zrealizowano w Policji lub na jej zlecenie już ponad 200 różnorodnych badań socjologicznych. Dotyczyły problemów policjantów, badano społeczne poczucie bezpieczeństwa, problemy młodzieży, turystów oraz bezdomnych. Gromadzono opinie na temat pracy Policji, jakości obsługi klientów czy konkretnych działań funkcjonariuszy.

W ciągu ostatnich trzech lat zrealizowano w Policji lub na jej zlecenie 218 różnorodnych badań socjologicznych. Dotyczyły problemów policjantów (np. ich umundurowaniem, preferencjami dotyczącymi radiowozów, atmosferą w miejscu pracy czy zadowoleniem ze służby). Badano społeczne poczucie bezpieczeństwa, problemy młodzieży gimnazjalnej i licealnej, turystów oraz bezdomnych. Gromadzono opinie na temat pracy Policji, jakości obsługi klientów czy konkretnych działań funkcjonariuszy Policji w czasie bieżących, nagłaśnianych przez media wydarzeń.
 
Angażując w badania środowiska pozapolicyjne, podjęto współpracę między innymi z instytucjami badawczymi, ośrodkami akademickimi, kuratoriami i szkołami, administracją samorządową oraz lokalnymi mediami. Czy ten imponujący dorobek ma szansę być wykorzystany?
 
Na to pytanie próbowano odpowiedzieć podczas trzeciego spotkania koordynatorów badań społecznych, które odbyło się na początku lutego w Międzynarodowym Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji w Legionowie. Zwrócono przede wszystkim uwagę na niewielkie zainteresowanie kierowników jednostek terenowych wynikami badań społecznych w Policji. Najczęściej wskazywaną przyczyną jest brak pomysłu na ich wykorzystanie.
 
Aby pokazać, jak wiele możliwości niosą ze sobą badania społeczne, uczestnicy spotkania opracowali koncepcję wykorzystania przez komendantów wyników badań, w których zastosowano uniwersalne narzędzie – Ankietę do badania poczucia bezpieczeństwa obywateli oraz oceny pracy Policji. Uzyskane w badaniach informacje mogą służyć zwiększeniu efektywności pracy we wszystkich obszarach funkcjonowania jednostki Policji począwszy od wyznaczania strategicznych, priorytetowych kierunków działania, poprzez plany pracy i zadania dla poszczególnych służb, aż do wsparcia technicznego i finansowego Policji, budowania koalicji na rzecz bezpieczeństwa oraz poprawy jakości pracy policjantów odpowiadających za bezpośrednie kontakty z mieszkańcami regionu. Materiały wypracowane przez Zespół znajdują się w Banku Dobrych Praktyk (http://www.e-wspol.edu.pl/bdp), gdzie dla zainteresowanych badaniami pracowników Policji stworzono Bazę Badań Społecznych, w której zamieszczane są informacje o zrealizowanych projektach.
 
Badania prowadzone przez Komendę Główną Policji dostarczają danych, które wspomagają podejmowanie decyzji dotyczących głównych kierunków rozwoju formacji. Specyfika badań lokalnych jest odmienna. Tylko takie badania są w stanie zagwarantować poznanie potrzeb lokalnej społeczności w sferze bezpieczeństwa oraz ocenić jakość pracy miejscowej Policji. Wynika z tego jednoznacznie, że komendanci jednostek terenowych nie mogą korzystać jedynie z wyników badań ogólnopolskich. Nie znajdą w nich odpowiedzi na istotne i szczegółowe pytania, na przykład jak dobrze zorganizować służbę prewencyjną – gdzie i kiedy wysłać patrole, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie.
 
Podsumowując spotkanie, koordynatorzy stwierdzili, że pozostaje jeszcze dużo do zrobienia, aby badania społeczne w Policji były nie tylko modne, ale przede wszystkim – wykorzystywane zgodnie z ich rangą i celem.
Powrót na górę strony