Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Realizacja zadań CBŚ w 2006 r.

Data publikacji 18.02.2007

W wyniku krajowych i międzynarodowych działań w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości CBŚ rozbiło i zdestabilizowało działania 143 grup przestępczych (w 2005 r. - 139), w tym 139 (123) polskich, 4 (15) międzynarodowych, a przez zastosowanie środków zabezpieczających (m.in. areszty tymczasowe) znacząco ograniczyło aktywność 1432 członków tych grup.

W wyniku krajowych i międzynarodowych działań w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości CBŚ rozbiło i zdestabilizowało działania 143  grup przestępczych (w 2005 r. - 139), w tym 139 (123) polskich, 4 (15) międzynarodowych, a przez zastosowanie środków zabezpieczających (między innymi areszty tymczasowe) znacząco ograniczyło aktywność 1432 członków tych grup.

STAN REALIZACJI ZADAŃ CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO KGP W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ W ROKU 2006 W UJĘCIU STATYSTYCZNYM (plik doc.)
Powrót na górę strony