Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejny cios policjantów CBŚ w nielegalny tytoniowy biznes

Data publikacji 02.09.2010

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego zatrzymali 6 osób i przechwycili 3,5 tony nielegalnego tytoniu – to efekt działań wymierzonych w grupę przestępczą, zajmującą się nielegalnym obrotem wyrobami akcyzowymi. Udaremniając wprowadzenie tytoniu do obrotu, zapobiegli oni stratom na szkodę Skarbu Państwa w kwocie 1,65 mln złotych. To już kolejny w ciągu kilku dni sukces policjantów w walce z nielegalnym tytoniowym biznesem.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego, współdziałając z funkcjonariuszami Izby Celnej z Rzepina, Katowic i Opola, przeprowadzili w ciągu kilkunastu ostatnich dni operację dotyczącą rozpracowania zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się nielegalnym obrotem wyrobami akcyzowymi, w szczególności tytoniowymi. Szeroko zakrojone działania przeprowadzono na terenie kilku województw: dolnośląskiego, lubuskiego, śląskiego i opolskiego. Efektem przeprowadzonej akcji było zatrzymanie 6 mężczyzn podejrzanych o ten przestępczy proceder oraz zabezpieczenie w magazynach należących do tych osób 3,5 tony tytoniu bez akcyzy. Wartość tego towaru szacuje się na kwotę około 800 tys. złotych. Przechwytując nielegalny tytoń, funkcjonariusze udaremnili wprowadzenie go do obrotu i dzięki temu zapobiegli stratom szacowanym na 1,65 mln złotych, mogącym wyniknąć z uszczupleń podatku akcyzowego na szkodę Skarbu Państwa.

Podczas przeprowadzonych działań funkcjonariusze zlikwidowali także miejsce, gdzie przepakowywano nielegalny tytoń w gotowe już do dystrybucji półkilogramowe opakowania. W tym przypadku sprawcy działali także na szkodę legalnie działających podmiotów gospodarczych.

Obecnie w dalszym ciągu wyjaśniane są szczegółowo wszystkie okoliczności dotyczące tego przestępczego procederu. Funkcjonariusze sprawdzają także m.in., czy nie doszło do przestępstw związanych z ochroną własności przemysłowej.

To kolejna realizacja policjantów Centralnego Biura Śledczego wymierzona w nielegalny tytoniowy biznes. Kilka dni temu funkcjonariusze, rozpracowując międzynarodową grupę przestępczą, zajmującą się przemytem papierosów z Rosji przez Polskę do krajów Europy Zachodniej, przechwycili w okolicach Strzelina transport z ponad 10 milionami sztuk papierosów. W wyniku przeprowadzonej wówczas operacji zatrzymano kilkanaście osób, podejrzewanych o udział w tej grupie przestępczej. Jak ustalono, w jej skład wchodzili Białorusini, Rosjanie i Polacy.

(KWP we Wrocławiu / łn)

Powrót na górę strony