Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe półbuty służbowe dla Policji

Data publikacji 03.09.2010

W czerwcu Komeda Główna Policji rozpoczęła odbiór nowych półbutów służbowych dla policjantów. Ich wykonawcą jest firma SPWS im. Jana Kilińskiego z Gdyni - uznany w kraju producent obuwia dla służb mundurowych, mający 50-letnie doświadczenie w branży. Obuwie spełnia warunki specyfikacji technicznej opracowanej przez Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” oraz Instytut Przemysłu Skórzanego.

W listopadzie 2007 r. KGP zawarła umowę z Instytutem Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” na opracowanie specyfikacji technicznych półbutów służbowych. Przedsięwzięcie wsparł również Instytut Przemysłu Skórzanego. Jego efektem było opracowanie wymogów technicznych dla tego obuwia.

Postępowanie przetargowe, którego ostatnim etapem była aukcja elektroniczna, wygrała firma SPWS im. Jana Kilińskiego z Gdyni. Zawarto z nią umowę na dostawę 30 tys. par półbutów służbowych. Dzięki aukcji elektronicznej cena pary obuwia wyniosła 58,56 zł, tj. o kilkanaście złotych mniej niż cena półbutów zakupionych w tym samym czasie np. przez Straż Pożarną, Wojsko czy Straż Miejską.

W maju 2010 roku specjalna komisja oceniła przedstawiony przez firmę wzór półbutów służbowych – stwierdzając zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną. Prezentując wzór obuwia, wykonawca przedłożył sprawozdania z badań materiałów do produkcji półbutów, sporządzone przez akredytowane i uznane laboratoria, m.in.: Instytut Przemysłu Skórzanego, Laboratorium Obuwia i Laboratorium Garbarstwa.

Odbiór obuwia rozpoczął się na początku czerwca 2010 r. Każdorazowo podczas komisyjnego przekazywania kolejnych partii półbutów, wykonawca przedkładał deklaracje zgodności ze specyfikacją techniczną oraz sprawozdania z badań laboratoriów i instytutów.

Zakupione przez Policję półbuty służbowe wykonane są z wodoodpornej skóry bydlęcej licowej. Buty posiadają wymienną, profilowaną i perforowaną wkładkę, która jest wykonana z dwóch warstw pianki poliuretanowej, pokrytej od strony stopy skórą bydlęcą. Podszewki cholewki wykonane są także ze skóry bydlęcej. Półbuty mają dwuwarstwową podeszwę z urzeźbieniem antypoślizgowym, z powierzchnią odporną na działanie oleju napędowego i na ścieranie.

Wykonawca udzielił na wyrób 24-miesięcznej gwarancji. W przypadku stwierdzenia w tym okresie wad fizycznych, reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Dostawca nowego obuwia - firma SPWS im. Jana Kilińskiego z Gdyni - to uznany w kraju producent obuwia dla służb mundurowych (m.in. dla Wojska Polskiego, Straży Pożarnej, Służby Celnej, Straży Granicznej, Policji). Posiada w tej branży 50-letnie doświadczenie. Produkcja odbywa się w oparciu o certyfikaty ISO 9001, AQAP 2110 – NATO. Spółdzielnia posiada szereg certyfikatów i poświadczeń, np. Ministerstwa Obrony Narodowej.

Powrót na górę strony