Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta w Kijowie

Data publikacji 08.09.2010

W dniach 5–8 września 2010 roku w Kijowie z roboczą wizytą przebywał Pan nadinsp. Waldemar Jarczewski, Zastępca Komendanta Głównego Policji. Podczas spotkania omawiano problematykę związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Panu Komendantowi towarzyszyli: Pan Jacek Zalewski, Dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA, Pan podinsp. Dariusz Dymiński, Naczelnik Wydziału Operacyjnego Głównego Sztabu Policji KGP oraz Pan Michał Olszewski, przedstawiciel Spółki PL 2012.

W trakcie wizyty omówiono obszary działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz trzy filary zawierające: filozofię działania Policji, elementy zintegrowanego bezpieczeństwa wynikające z rekomendacji Europejskiej Federacji Piłkarskiej UEFA i instytucję policjanta spottersa.

Ponadto stronie ukraińskiej przedstawiono aktualny stan przygotowań polskich służb porządku publicznego do zapewnienia bezpieczeństwa podczas Turnieju finałowego UEFA EURO 2012, w szczególności planowanych rozwiązań dotyczących koordynacji działań oraz współpracy międzynarodowej.

Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń oraz rozpoczęcie prac nad Wspólną polsko-ukraińską strategią bezpieczeństwa EURO 2012.

(GSP / as)

Powrót na górę strony