Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci z Anglii i Niemiec z roboczą wizytą

Data publikacji 14.09.2010

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu młodszy inspektor Krzysztof Jarosz powitał dzisiaj delegację policjantów z Niemiec i Wielkiej Brytanii . Funkcjonariusze zostali zaproszeni w związku z realizacją projektu finansowanego przez Urząd Marszałkowski dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom.

Posterunkowy Jan Rudge z Southapton hr. Hampshire reprezentujący angielską Policję, na co dzień pracujący w służbach prewencyjnych oraz Jorg Pinski i Mathies Thoms, nadkomisarze z Dolnej Sakosoni w Niemczech pracujący w służbach kryminalnych byli dzisiaj gośćmi Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu młodszego inspektora Krzysztofa Jarosza.

Witając przedstawicieli niemieckiej i angielskiej Policji , komendant bardzo serdecznie podziękował za przyjęcie zaproszenia do odwiedzenia Polski, a szczególnie Poznania. Goście zostali zapoznani ze strukturą wielkopolskiej Policji , jej stanem ilościowym oraz podziałem na poszczególne ogniwa i zakres spraw , którymi się zajmuje.

Młodszy inspektor Krzysztof Jarosz w Kilku słowach przedstawił również założenie projektu, w którym zaproszeni policjanci wezmą udział. Wskazał na istotne znaczenie współdziałania Policji będących w Unii Europejskiej w działaniach na rzecz przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmu. Jest przekonany, że doświadczenia w tym przedmiocie zarówno ze strony polskiej jak i angielskiej i niemieckiej są bardzo duże, a wzajemna wymiana prowadzonych działań będzie skutkowało jeszcze lepszymi wynikami . Komendant podkreślił, że problem narkomanii i alkoholizmu nie jest tylko problemem występującym w Polsce. Jest to problem całego świata. Współdziałanie w tym zakresie właśnie na obszarze międzynarodowym jest milowym krokiem w pracy nad minimalizacją jego niszczącego zbioru.

Zagraniczni goście bardzo podziękowali za tak miłe przyjęcie i zaproszenie. Są przekonani, że będą mogli zapoznać się z metodami stosowanymi przez wielkopolską Policję w zakresie prewencji i profilaktyki uzależnień. Sami są gotowi do przekazania swoich doświadczeń w tym zakresie.

Już dzisiaj w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przy ulicy Szylinga specjaliści KMP i KWP w Poznaniu zapoznają policjantów z Anglii i Niemiec z programami prewencyjnymi skierowanymi przede wszystkim do dzieci i młodzieży właśnie w obszarze uzależnień. Nasi goście jutro , spotkają się w Liceum Ogólnokształcącym nr 4 w Poznaniu, gdzie przeprowadzą w języku angielskim i niemieckim zajęcia z młodzieżą tak jak robi się to w szkołach niemieckich i angielskich.

W trakcie roboczych spotkań jest również czas na zwiedzanie policyjnych obiektów, szczególnie nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, czy Komisariatu Policji na Nowym Mieście. Stanowiska Kierowania, rozwiązania w zakresie funkcjonowania monitoringu miejskiego to elementy, które na zagranicznych gościach zrobiło największe wrażenie.

Na zakończenie dzisiejszego spotkania, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu młodszy inspektor Krzysztof Jarosz obdarował zagranicznych policjantów albumem, w którym można podziwiać najpiękniejsze miejsca w Wielkopolsce. Zachęcał tym samym do kolejnego przyjazdu do Polski.

Wizyta zagranicznych policjantów w całości finansowana jest przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w ramach realizowanego projektu dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom.

(KWP w Poznaniu / łn)


 

Powrót na górę strony