Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Statystyczny portret przestępcy drogowego

Data publikacji 25.02.2007

Statystycznie rzecz biorąc, sprawcą przestępstw drogowych jest Polak w wieku pomiędzy 30, a 49 lat, choć zdarzają się też dzieci. W zeszłym roku było 12, które nie przekroczyły 13 roku życia. Mieszka na wsi (5.246 przestępstw i 1.511 ze skutkiem śmiertelnym). Najczęściej ma stałą pracę, nie był uprzednio karany i nie ucieka z miejsca zdarzenia.

O wypadku drogowym można mówić wtedy, gdy jego skutkiem są obrażenia ciała lub śmierć człowieka. W pierwszym przypadku może to być kwalifikacja prawna z art. 177 k.k. § 1 lub 2 (w zależności od charakteru obrażeń), w drugim przypadku jest to zawsze kwalifikacja z art. 177 § 2 k.k. W zeszłym roku wydarzyło się 13.348 przestępstw z pierwszego przypadku i 2.657 z drugiego.

Statystyczny sprawca przestepstwa drogowego nie był uprzednio karany sądownie i ma stałą pracę. Najmniej wypadków ze skutkiem śmiertelnym powodują kobiety mieszkające w małych miastach (do 5 tys. mieszkańców). Mają od 17-20 lat.

Przestępstwa te mają wskaźnik wykrywalności na bardzo wysokim poziomie - wynosi on odpowiednio 92,9 % i 93,3 % 

Przestępstwa te były dokonywane głównie przez obywateli polskich – tak było odpowiednio w 12.183 i 2.408 przestępstwach 4 przestępstwa były czynami osób niepoczytalnych, a 12 - osób do 13 roku życia.

Miejsce popełnienia przestępstwa (klasa miejscowości), pierwsza liczba oznacza wypadki skutkujące obrażeniami ciała, w nawiasie liczba dotycząca dodatkowo przestępstw ze skutkiem śmiertelnym:
 • Wieś – 5.246 (1.511) przestępstw
 • Miasto do 5 tys. mieszkańców – 272 (79)przestępstw
 • Miasto 5 – 10 tys. mieszkańców – 415 (71) przestępstw
 • Miasto 10 -20 tys. mieszkańców – 756 (101) przestępstw
 • Miasto 20 – 50 tys. mieszkańców – 1.378 (228) przestępstw
 • Miasto 50 -100 tys. mieszkańców – 1.160 (181) przestępstw
 • Miasto 100 -200 tys. mieszkańców – 1.014 (115) przestępstw
 • Miasto 200 – 500 tys. mieszkańców – 1.268 (183) przestępstw
 • Powyżej 500 tys. mieszkańców - 1.839 (188)przestępstw 
W momencie wszczęcia postępowania w 12.129 przestępstwach dane sprawców były znane, a w 3.879 – nieznane.( w przypadku skutku śmiertelnego liczby te wynoszą odpowiednio 1.928 i 729).
 
Zarzuty postawiono 12.402 podejrzanym o wypadek skutkujący obrażeniami ciała i 2.478 podejrzanym o wypadek śmiertelny
 
Podział podejrzanych wg ich wieku przedstawia się następująco
Wypadki skutkujące obrażeniami ciała: 
 • 141 podejrzanych do 16 lat (w tym 11 kobiet)
 • 1.173 podejrzanych w wieku 17-20 lat ( w tym 142 kobiety)
 • 1.981 podejrzanych w wieku 21-24 lat (w tym 248 kobiet)
 • 2.129 podejrzanych w wieku 25-29 lat ( w tym 291 kobiet)
 • 4.667 podejrzanych w wieku 30-49 lat (w tym 754 kobiet)
 • 2.311 podejrzanych w wieku ponad 50 lat ( w tym 209 kobiet) 
Wśród sprawców było także 12 dzieci do 13 lat i 4 osoby niepoczytalne
 
Wypadki skutkujące skutkiem śmiertelnym: 
 • 11 podejrzanych do 16 lat (w tym 1 kobieta)
 • 253 podejrzanych w wieku 17-20 lat ( w tym 23 kobiety)
 • 404 podejrzanych w wieku 21-24 lat (w tym 30 kobiet)
 • 459 podejrzanych w wieku 25-29 lat ( w tym 41 kobiet)
 • 966 podejrzanych w wieku 30-49 lat (w tym 92 kobiet)
 • 385 podejrzanych w wieku ponad 50 lat ( w tym 23 kobiety)
 
Spośród wszystkich 14.880 podejrzanych, 12.138 nie było uprzednio karanych sądownie (453 było już karanych za podobne p-twa, 1.116 – za inne przestępstwa, 1.173 – b.d.)
 
Informacje o pracy i nauce podejrzanych:
 • Uczniowie - 984
 • Studenci - 524
 • Pracujący – 8.748
 • Własne gospodarstwo rolne - 482
 • Rodzinna działalność gospodarcza - 93
 • Nielegalne zatrudnienie - 17
 • Rencista, emeryt – 1.321
 • Bezrobotny – 2.161
 • Niepracujący i nie poszukujący pracy – 550
 
 1.527 podejrzanych o wypadki skutkujące obrażeniami ciała i 455 podejrzanych o wypadki skutkujące śmiercią było nietrzeźwych

Powrót na górę strony