Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończono postępowanie wyjaśniające w związku z zarzutami medialnymi kierowanymi pod adresem zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemara Jarczewskiego.

Komunikat Policji

W związku z zarzutami medialnymi kierowanymi pod adresem zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemara Jarczewskiego Biuro Spraw Wewnętrznych KGP przeprowadziło postępowanie wyjaśniające, z którego wynika że:

1. Nie prowadzono w Policji żadnych czynności w stosunku do nadinsp. W. Jarczewskiego przy realizacji sprawy H. Stokłosy.

2. Nie potwierdzono, aby nadinsp. W. Jarczewski wpływał w jakikolwiek sposób  na bieg sprawy, w której występuje H. Stokłosa.

3. Informacja o pobycie nadinsp. W. Jarczewskiego w czasie obecności  dziennikarzy w maju w Śmiłowie i spotkaniu z H. Stokłosą została sprawdzona i nie potwierdziła się.

 
Rzecznik Prasowy
Komendanta Głównego Policji
nadkom. Danuta Wołk-Karaczewska
Powrót na górę strony