Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe wyposażenie policjantów oddziałów prewencji

Data publikacji 20.09.2010

Komenda Główna Policji zakupi 5,5 tys. kompletów ochron osobistych dla policjantów prewencji, którzy wezmą udział w zabezpieczeniu Mistrzostw Europy „Euro 2012”. Koszt zakupu kamizelek, ochraniaczy i rękawic przeciwuderzeniowych oszacowano na 13,5 mln złotych.

Realizując ten zakup, uwzględniono propozycje i oczekiwania zgłoszone przez policjantów. Na tej podstawie firma ITB „Moratex” sporządziła specyfikację techniczną poszczególnych elementów ochron osobistych.

Najpierw Policja zakupi partię próbną 28 kompletów, którą przetestują policjanci oddziałów prewencji w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Poznaniu. Dzięki temu, przed zatwierdzeniem wzoru i zakupem właściwej partii, będzie można dokonać ewentualnych zmian i poprawek.

Przewiduje się, że zestawy ochron osobistych zostaną przekazane do 27 listopada br. do testowania w OPP. Następnie w styczniu 2011 roku wśród policjantów testujących sprzęt przeprowadzone zostanie badanie ankietowe, a do połowy lutego firma ITB „Moratex” naniesie ewentualne poprawki w specyfikacji technicznej. Pod koniec lutego nastąpi przekazanie do Biura Finansów KGP wniosku o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup zestawów ochron osobistych. Termin realizacji umowy na zakup 5,5 tys. zestawów ochron osobistych przewidziano na grudzień 2011 roku.

(js)

Powrót na górę strony