Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Lepiej, szybciej, skuteczniej...

Data publikacji 26.02.2007

"Europejskie doświadczenia w zakresie działalności interwencyjnej Policji" – to nowy projekt twinningowy realizowany przy współpracy Policji polskiej, francuskiej, brytyjskiej i holenderskiej. W CSP ruszyła pierwsza edycja z serii trzech zaplanowanych spotkań. Cykl rozpoczęli policjanci z Francji. Ze strony polskiej udział w bierze 50 policjantów, a także przedstawiciele ŻW i SG.

Pierwszą edycję zainicjowali policjanci z Francji. Na spotkaniu inauguracyjnym obecny był Philippe Tireloque - Główny Inspektor i Szef Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych Francji oraz policjanci Jaqes Famechon i Jean-Lucien Dembowiak, który zaskoczył polskich kolegów powitaniem w naszym rodzimym języku.

Celem Projektu jest wymiana policyjnych doświadczeń w zakresie działalności interwencyjnej i wykorzystanie najlepszych i sprawdzonych doświadczeń w praktyce. Uczestnicy spotkania, będą się zajmować nie tylko taktykami i technikami interwencji, ale również bezpieczeństwem osobistym policjanta. Zwrócą również uwagę na sprawy istotne dla obywateli takie jak czas reakcji sił policyjnych i ich skuteczność, czy prawidłowe reagowanie dyżurnego i służb prewencyjnych na zgłoszenia.

Dzięki zebranym doświadczeniom od ekspertów francuskich oraz doświadczonych policjantów z terenu, możliwe będzie podniesienie poziomu szkolenia polskich policjantów, a także eliminowanie uchybień związanych z niewłaściwym podejmowaniem interwencji. 

Realizacja projektu będzie polegać głównie na organizacji cyklu seminariów i warsztatów szkoleniowych.  Zajęcia przewidziano nie tylko na salach wykładowych, ale też na motodromie, strzelnicy czy w symulatorniach.
Powrót na górę strony