Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta studyjna funkcjonariuszy Republiki Białorusi w Polsce

W dniach 19-23 września br. przebywają w Polsce z wizytą studyjną przedstawiciele Służby Bezpieczeństwa MSW Republiki Białorusi oraz Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego Straży Granicznej Republiki Białorusi.

Delegacja białoruskich ekspertów uczestniczy w drugim etapie projektu nr 262/2010 „Wzmacnianie działań antykorupcyjnych w Policji i Straży Granicznej“, realizowanym przez Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

Podczas wizyty w Polsce nasi goście zapoznają się z aspektami technicznymi zwalczania przestępczości korupcyjnej wśród funkcjonariuszy Policji oraz nowymi rozwiązaniami technicznymi wdrażanymi do zastosowań operacyjnych Policji.

Ponadto funkcjonariuszom Republiki Białorusi przedstawiono systemowe rozwiązania antykorupcyjne w polskiej Policji, najlepsze praktyki oraz trudności w zakresie wykrywania przestępstw popełnianych w środowisku policyjnym – nadużycia w gospodarowaniu funduszem operacyjnym Policji oraz możliwości wykorzystania informacji w analizie kryminalnej i praktyczne aspekty korzystania z baz danych.

W realizacji projektu uczestniczą, m.in.: insp. Lech Biernat - Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, insp. Ryszard Walczuk - Zastępca Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, mjr SG Jerzy Niedźwiedź - Zastępca Dyrektora Zarządu Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Straży Granicznej, płk SG Mirosław Hakiel - Dyrektor Zarządu Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Straży Granicznej, gen. mjr Wiktor Walentynowicz Żyburtowicz - Oficer Łącznikowy Republiki Białorusi w Polsce oraz nadinsp. Jacek Staniecki - Oficer Łącznikowy polskiej Policji w Mińsku.

(KGP)
 

Powrót na górę strony