Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta przedstawicieli Parlamentu Norwegii w KGP

Data publikacji 30.09.2010

Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk przyjął dzisiaj przedstawicieli Komisji Sprawiedliwości Parlamentu Norwegii. Na czele delegacji stał Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości Parlamentu Norwegii pan Per Sandberg. Gościom towarzyszył Ambasador Norwegii w Polsce pan Enok Nygaard.

Podczas wizyty w Komendzie Głównej Policji w Warszawie norwescy parlamentarzyści zostali poinformowani o pomocy finansowej na rzecz polskiej Policji w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Dotychczas za pośrednictwem Norweskiego Mechanizmu Finansowego polska Policja otrzymała od rządu norweskiego pomoc w wysokości 38,5 miliona EURO.

Pieniądze przeznaczono m.in. na zakup następującego sprzętu:

• 3223 zestawów mobilnych terminali dla policjantów (z dostępem do policyjnych baz danych),
• 2600 zestawów radiotelefonów noszonych,
• 1000 zestawów radiotelefonów przewoźnych,
• 150 urządzeń do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej,
• 66 pojazdów osobowo-terenowych.

Ponadto Dyrektor Centralnego Biura Śledczego KGP insp. Adam Maruszczak przedstawił strukturę organizacyjną biura oraz omówił problemy, związane ze zwalczaniem międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, w szczególności handlu narkotykami oraz handlu ludźmi w Europie Północnej i Środkowo-Wschodniej. Goście zadawali szczegółowe pytania, dotyczące polsko-norweskiej współpracy policyjnej w tym zakresie.

W spotkaniu uczestniczył także Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł.insp. Mariusz Węgrzyniak, który odpowiadał na wiele innych pytań zadawanych przez przedstawicieli norweskiego parlamentu, dotyczących np. wymiany informacji w ramach Systemu Informacyjnego Schengen.

(źródło: BMWP)

Powrót na górę strony