Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Goście z ukraińskiej milicji na otwarciu komisariatu w Łodzi

Data publikacji 01.10.2010

30 września odbyło się uroczyste otwarcie siedziby Komisariatu II Policji w Łodzi po modernizacji. Udział w uroczystości wzięli m.in. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Trela, pełniący funkcję Prezydenta Miasta Łodzi Tomasz Sadzyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Tomasz Kacprzak, Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Sławomir Wasilczyk oraz przedstawiciele współpracujących z policją służb mundurowych i instytucji, a także goście z ukraińskiej milicji - Zastępca Naczelnika Zarządu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w Obwodzie Chmielnickim pułkownik Milicji Aleksander Iwanowicz-Krapla i major Milicji Inna Pronik.

Budynek zajmowany przez II Komisariat Policji w Łodzi przy ul. Ciesielskiej 27 wybudowany w latach 50-tych, w 1966 przekazany został w użytkowanie Policji. W tym czasie budynek ten jedynie w podstawowym zakresie przystosowano do potrzeb Policji, dostosowując go do przepisów, jakie wówczas obowiązywały. Z czasem zarówno jego walory użytkowe jak i funkcjonalne, uległy znacznemu pogorszeniu. Z uwagi na zmieniające się przepisy w zakresie warunków technicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarne, a także bezpieczeństwa przeciwpożarowego, oraz wewnętrzne przepisy Policji, celem doprowadzenia budynku do stanu pełnej sprawności technicznej i użytkowej - w tym możliwości dalszego jego bezpiecznego użytkowania, konieczne stało się wykonanie przebudowy i remontu. Decyzja o przebudowie i remoncie budynku została podjęta przez Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z chwilą wejścia w życie w 2007 roku Ustawy o Modernizacji Policji, która to dawała taką możliwość. Przedmiotowe zadanie zostało wówczas ujęte w planie „Programu Modernizacji Policji na lata 2007-2009”.

W roku 2008 opracowano kompleksową dokumentację projektową uwzględniającą przebudowę obiektu, by w pełnym zakresie doprowadzić budynek do obowiązujących przepisów, podnieść jego walory użytkowe i funkcjonalne i co za tym idzie warunki pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, a także warunki przyjęcia mieszkańców miasta. Koszt dokumentacji wyniósł 120.000 złotych, a środki pochodziły z Programu Modernizacji Policji. W dniu 3.11.2008 roku Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi uzyskała decyzję administracyjną udzielającą pozwolenia na budowę. Prace remontowe rozpoczęto we wrześniu 2009 roku. W ramach zadania wykonano: roboty ogólnobudowlano-remontowe wraz z przebudową obiektu pod kątem obowiązujących przepisów - w szczególności bezpieczeństwa przeciwpożarowego i funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń w odniesieniu do przepisów, jakie obowiązują w Policji - w tym wydzielenia stref bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych, roboty elektryczne i wodno - kanalizacyjne polegające na kompleksowej wymianie tych instalacji. Budynek wyposażono w instalacje wentylacji mechanicznej, telewizji przemysłowej, instalacje sygnalizacji pożaru, nowy system kontroli dostępu, systemu włamania i napadu oraz sieć komputerową i telefoniczną. Koszt przedmiotowego zadania wyniósł 4 448 649 złotych brutto z czego 2 000 000 złotych to środki pozabudżetowe przyznane z Urzędu Miasta Łodzi, a pozostałe to środki budżetowe w ramach programu modernizacji Policji.

Warto dodać, że po uroczystym otwarciu zmodernizowanej siedziby Komisariatu II – w Sali Widowiskowej Politechniki Łódzkiej przy Alei Politechniki 3a, odbyło się widowisko pt. „Ukraiński Kalejdoskop” przygotowane przez Orkiestrę Zarządu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w Okręgu Chmielnickim i Zespół Tańca Narodowego „Podylla”. Orkiestra przybyła do Łodzi na zaproszenie pełniącego obowiązki Prezydenta Miasta pana Tomasza Sadzyńskiego. Widowisko złożone ze standardów jazzowych oraz ukraińskich pieśni i tańców ludowych, spotkało się z gorącą owacją widzów z Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzejem Trelą i Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi insp. Markiem Działoszyńskim na czele.

(KWP w Łodzi / mw)

 

Powrót na górę strony