Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta delegacji Policji na Litwie

Data publikacji 06.10.2010

Na zaproszenie Pana Vizgirdasa Telyczienasa, Komisarza Generalnego Policji Litwy, delegacja polskiej Policji, na czele z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Andrzejem Matejukiem, przebywa z oficjalną wizytą na Litwie.

W dniach 5 – 6 października 2010 roku gen. insp. Andrzej Matejuk, Komendant Główny Policji, wraz z insp. Igorem Parfieniukiem, Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku, mł. insp. Rafałem Łysakowskim, Dyrektorem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, a także innymi przedstawicielami polskiej Policji przebywa z oficjalną wizytą na Litwie.

Wczoraj, 5 października, podczas oficjalnego spotkania w Trokach, Komendant Główny Policji oraz Komisarz Generalny Policji Litwy podpisali „Porozumienie w sprawie wykonywania umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Wilnie dnia 14 marca 2006 roku”. W trakcie spotkania strony wymieniły uwagi i spostrzeżenia dotyczące współpracy w zakresie wdrażania wspólnych projektów finansowanych przez UE oraz powołania wspólnego Centrum w Budzisku. Ponadto poruszono zagadnienia związane z przygotowaniem Litwy do Mistrzostw Europy w Koszykówce 2011.

Następnie Komisarz Generalny litewskiej Policji wręczył odznaczenie Świętego Anioła Stróża insp. Zbigniewowi Kamieńskiemu, Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, oraz złożył na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku podziękowania dla polskich funkcjonariuszy za pomoc w zabezpieczeniu meczu rundy kwalifikacyjnej do Ligi Europejskiej UEFA.

Dzisiaj, 6 października, Komendant Główny Policji udał się do Wilna, gdzie spotkał się z Panem Jonasem Markiewicziusem, odpowiednikiem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta. Rozmowa dotyczyła głównie przygotowań Polski do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 oraz bieżącej bilateralnej współpracy polsko-litewskiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki transgranicznej.

(źródło: BMWP)

Powrót na górę strony