Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne działania – Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego

Data publikacji 08.10.2010

Jutro Policja przeprowadzi ogólnopolską akcję pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Wzmożone działania pod tym hasłem będą ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom. Będą odbywały się cyklicznie, raz w miesiącu przez cały okres jesienno - zimowy.

Siedząc za kierownicą samochodu pamiętaj:

 • Jesienią widoczność może być bardzo zła także w ciągu dnia.
 • Pieszy jest gorzej widoczny, nawet tam gdzie są oświetlone ulice.
 • Podczas złej widoczności piesi „zlewają” się z otoczeniem. Przygotuj się, że zobaczysz pieszego w ostatniej chwili.
 • Pieszy widzi samochód, ale nie zawsze Ty widzisz pieszego. Dlatego: NOGA Z GAZU !
 • Na mokrej nawierzchni wydłuża się droga hamowania pojazdu. Miej to na uwadze, gdy dojeżdżasz do przejścia dla pieszych.


Podstawowe przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszych:

 •  Pieszy obowiązany jest poruszać się lewą strona drogi, zapewnia mu to lepszą widoczność i zwiększa jego bezpieczeństwo - jest to elementarna zasada. Chodzenie prawą stroną powoduje, że pieszy nie widzi nadjeżdżającego z tyłu samochodu, co na wąskich drogach grozi potrąceniem, zwłaszcza w sytuacji wymijania się dwóch pojazdów.
 •  Dla bezpieczeństwa wprowadzono obowiązek używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez dziecko w wieku do 15 lat poruszające się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Do tego zapisu nikogo nie trzeba przekonywać, warto jednak namówić dzieci aby nosiły elementy odblaskowe, nawet jeśli przepisy tego nie wymagają, czyli najlepiej przez całą jesień, zimę i wczesną wiosnę zarówno w dzień, jak po zmierzchu. Nie tylko poza obszarem zabudowanym ale wszędzie gdzie się poruszają. Elementy takie pozwalają dostrzec w światłach samochodów pieszego już z odległości 150 metrów.
 •  Piesi, idąc po jezdni, mają obowiązek ustąpienia pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi. Nawet gdy pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem np. korzystając z przejścia dla pieszych, powinien upewnić się czy kierowca na pewno zdąży się zatrzymać.
 •  Z pobocza piesi mogą korzystać tylko wówczas, gdy nie ma chodnika lub drogi dla pieszych. Na drodze, która nie ma pobocza pieszy może korzystać z jezdni. Idąc po jezdni, jest on zobowiązany zajmować miejsce najbliżej jej krawędzi i ustępować pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi. Oznacza to obowiązek zatrzymania się lub nawet zejścia z jezdni.
 •  Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 metrów. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu Jednakże poza przejściem pieszy może pokonać jezdnię pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy ustępuje wówczas pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi obowiązany jest iść drogą najkrótszą (nie po skosie). W przypadku, gdy przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za odrębne. Pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem
 •  Piesi, jako uczestnicy ruchu, są obowiązani do stosowania się do znaków i sygnałów drogowych.

(BRD)
 

Powrót na górę strony