Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Trzeci Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Data publikacji 12.10.2010

13 i 14 października 2010 roku w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbędą się obchody Trzeciego Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ich celem jest zwiększenie wiedzy na temat najlepszych praktyk krajowych i lokalnych, podkreślenie ich znaczenia i stworzenie okazji do współpracy na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie.

13 października Komisja Europejska będzie gospodarzem konferencji pt. “W drodze do bezpieczniejszych dróg w Europie”, na której zaprezentowane zostaną nowe kierunki polityki związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego na lata 2011-2020. Następnie odbędzie się debata nad przyszłością bezpieczeństwa ruchu drogowego i wyzwaniami stojącymi przed Europą:

  • w zakresie niesienia pomocy osobom rannym w wypadkach drogowych,
  • w związku z różnymi grupami użytkowników dróg (osoby starsze, rowerzyści, motocykliści, osoby prowadzące pod wpływem alkoholu lub leków), odnośnie budowy bezpiecznej infrastruktury drogowej.

Tematy, które poruszone zostaną na konferencji, to m.in.: „Starzenie się populacji a urbanizacja: sieć miast przyjaznych dla osób starszych”, „Jak dostosowywać ruch rowerowy do ruchu drogowego?”, „Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu i leków”, „Jak poprawić bezpieczeństwo motocyklistów?”, „Koszty społeczne wypadków drogowych w Belgii”, „Co sprawia, że droga jest bezpieczna?”, „Wpływ infrastruktury na bezpieczeństwo ruchu drogowego”, „Infrastruktura a niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” oraz „Infrastruktura miejska: doświadczenia Brukseli”.

14 października Prezydencja belgijska „przejmie pałeczkę”, jako gospodarz konferencji, i poprowadzi panel dotyczący transgranicznej egzekucji przepisów prawa ruchu drogowego oraz współpracy policji i sądów z państw członkowskich EU w celu efektywnego sankcjonowania wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym w Europie.

Tematem przewodnim tego dnia będzie: „Transgraniczna wymiana danych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego", a w wystąpieniach prelegentów poruszone zostaną następujące zagadnienia: „Dlaczego transgraniczna wymiana informacji jest potrzebna?”, „Wyzwania dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w dzisiejszej Europie”, „Przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym popełniane przez obcokrajowców we Francji” oraz „EUCARIS, PRUM i systemy wymiany informacji w Europie”. Odbędzie się także prezentacja nowego projektu dyrektywy odnośnie transgranicznej wymiany informacji oraz węgierskiego programu badań nad sankcjami transgranicznymi.

Tego samego dnia odbędzie się także ceremonia rozdania Europejskich Nagród BRD dla najlepszych inicjatyw stowarzyszeń działających na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. To już 9. edycja konkursu organizowanego przez Norauto Foundation. W tym roku o nagrody ubiegały się 94 projekty, zgłoszone przez stowarzyszenia z 17 państw, w tym z dwóch nowych krajów członkowskich UE: Węgier i Rumunii.

W ramach obchodów Europejskiego Dnia BRD otwarta zostanie wystawa prac artysty Jorge Castro Gomeza oraz „Europejskie Miasteczko BRD”, wzniesione na promenadzie przed Parlamentem Europejskim, gdzie poszczególne organizacje przedstawią swoją działalność na polu brd.

Warto wspomnieć, że Pierwszy Europejski Dzień BRD zorganizowany został 27 kwietnia 2007 r. pod hasłem “Bezpieczniejsza przyszłość dla młodzieży na naszych drogach” i dedykowany był młodym kierowcom.


Źródło:
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2010_10_13-14_ersd_pl.htm
Krajowa Rada BRD

(BRD KGP)
 

Powrót na górę strony