Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdowy w Komendzie Głównej Policji

Data publikacji 13.10.2010

Na zaproszenie Jerzego Millera, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z trzydniową wizytą w Warszawie przebywa delegacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdowy na czele z Wiktorem Katanem, Ministrem Spraw Wewnętrznych. W ramach tej wizyty odbyło się dzisiaj spotkanie delegacji z Komendantem Głównym Policji.

Wczoraj przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdowy odwiedzili Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz zapoznali się z funkcjonowaniem Stołecznego Stanowiska Kierowania w Komendzie Stołecznej Policji.

Dzisiaj w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie gen. insp. Andrzeja Matejuka, Komendanta Głównego Policji z Wiktorem Katanem, Ministrem Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdowy. Delegacji mołdowskiej towarzyszył Iurie Bodrug, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Mołdowy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas rozmów poruszono szereg praktycznych zagadnień dot. funkcjonowania polskiej Policji oraz zwalczania przestępczości narkotykowej i handlu ludźmi. Omówiono również perspektywy i obszary współpracy bilateralnej ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów Rzeczypospolitej Polskiej podczas przewodnictwa w Radzie UE w ramach Partnerstwa Wschodniego. W trakcie spotkania obie strony podkreśliły znaczenie nawiązanych kontaktów dla zacieśnienia dalszej współpracy między polską i mołdowską Policją.

(BMWP KGP)
 

Powrót na górę strony