Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozszerzono obszar działania oficera łącznikowego polskiej Policji w Rumunii

Data publikacji 26.02.2007

W dniu 26 lutego br. Ambasada RP w Kiszyniowie przekazała zawiadomienie o zgodzie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Republiki Mołdowy na prowadzenie, w tym kraju, działalności służbowej przez oficera łącznikowego polskiej Policji akredytowanego przy Ambasadzie RP w Bukareszcie.

Rozszerzenie obszaru działania polskiego oficera łącznikowego stanowi rezultat działań podjętych przez Policję w ramach prowadzenia współpracy międzynarodowej.

Podstawowym zadaniem oficera łącznikowego Policji jest uzyskiwanie i przekazywanie informacji istotnych z punktu widzenia walki z przestępczością międzynarodową i pospolitą.

Oficerowie łącznikowi stanowią szczególną grupę przedstawicieli polskiej Policji wykonujących zadania poza granicami kraju. Oficer łącznikowy Policji jest nie tylko przedstawicielem służby – ale przede wszystkim, jako etatowy pracownik placówki dyplomatycznej – jest de facto przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej. Stąd też jego status formalny i merytoryczny jest znacząco różny od statusu innych stanowisk występujących przy wymianie przedstawicieli policji. Chodzi tu głównie o ekspertów policyjnych, policjantów pełniących służbę w ramach misji pokojowych, przedstawicieli w Europolu oraz innych przedstawicieli polskiej Policji.

W świetle powyższego za nie mniej ważne uznać należy zadania z zakresu funkcji reprezentacyjnych, a szczególnie: promowanie wizerunku polskiej Policji na arenie międzynarodowej, realizacja zadań wynikających z członkowstwa Polski w strukturach Unii Europejskiej, szczególnie zadań określonych w Decyzji Rady UE nr 170, realizacja postanowień umów wielostronnych i bilateralnych
w aspektach odnoszących się do współpracy Policji, współudział w opracowywaniu umów o międzynarodowej współpracy Policji, czy utrzymywanie bieżących kontaktów ze służbami koordynującymi współpracę międzynarodową polskiej Policji oraz ze służbami policyjnymi-milicyjnymi i innymi stosownymi instytucjami kraju akredytacji, a także działającymi w tym kraju organizacjami międzynarodowymi w zakresie wszelkich aspektów pracy policyjnej.

Powrót na górę strony