Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty "Paramedyk"

Data publikacji 22.10.2010

Już po raz trzeci na Pomorzu dziesięć zespołów antyterrorystycznych podległych MON i MSWiA rywalizowało w zawodach i warsztatach medycyny taktycznej pod nazwą “Paramedyk”. Na terenie obiektów Policji i Straży Pożarnej ekipy z całej Polski rozegrały konkurencje medyczne, taktyczne i sprawnościowe. Są to jedyne tego typu zawody w Polsce.

Paramedyk to z jednej strony zawody medycyny taktycznej, w której sprawdzana jest faktyczna wiedza z zakresu medycyny taktycznej - konkurencje, w których uczestniczą zawodnicy w każdej edycji zawodów są inne i do samego końca trzymane są w tajemnicy. Z drugiej strony to warsztaty w ramach których zaplanowano wykłady i spotkania ze specjalistami z kraju i zagranicy - uczestnicy mogą zapoznać się z najnowszymi trendami z tego zakresu i nadrobić ewentualne braki w wiedzy. Mogą także przetestować nowoczesny sprzęt używany na świecie przez paramedyków. Zawodom przyglądało się około 20 obserwatorów ze świata nauki i medycyny oraz specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na zawodników czekały zarówno dzienne, jak i nocne konkurencje. Przykładowo na początek dla zawodników przygotowano morderczy tor przeszkód. Poszczególne elementy toru ekipy pokonywały wraz z ważącym ponad 100 kg manekinem imitującym rannego. Po przebyciu toru zawodnicy rozpozpoczynali konkurencję „Ewakuacja”. Ich zadaniem było odnalezienie w tzw. strefie niebezpiecznej dwóch rannych, udzielenie im niezbędnej pomocy i ewakuacja poza obszar strefy. Dodatkowym utrudnieniem okazał się fakt, że jeden z rannych znajdował się na piętrze budynku, do którego można było dostać się wyłącznie przez okno. Z kolei w konkurencji "żubr na polance" zespół musiał ewakuować z miejsca zasadzki rannego funkcjonariusza przy pomocy pojazdu specjalnego "Żubr" udostępnionego przez AMZ Kutno. W trakcie przemieszczania zespół musiał podjąć czynności ratownicze na pokładzie pojazdu.

Po rywalizacji wyróżniono drużyny policyjnych pododdziałów antyterrorystycznych ze Szczecina, Łodzi i Gdańska.

Organizatorami i pomysłodawcami imprezy są policjanci z komendy wojewódzkiej i Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego w Gdańsku. Tegoroczne zawody zorganizowano wspólnie z Centrum Symulacji i Treningów REAGO, Komendą Miejską Straży Pożarnej w Gdyni oraz Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów w Gdańsku.

Imprezę zorganizowano przede wszystkim po to, aby zwrócić uwagę na problematykę niesienia pomocy medycznej w warunkach działań bojowych. Celem jest pomoc w systemowym wprowadzeniu TCCC (Tactical Combat Casualty Care) do polskich jednostek oraz przygotowanie policjantów, żołnierzy, ratowników taktycznych, dowódców i personelu medycznego do dobrej organizacji działań w ramach polskiego TCCC, a przez to zmniejszenie ryzyka i śmiertelności na polu walki.

W zawodach wzięło udział dziesięć zespołów podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgromadzenie drużyn z całego kraju pozwoliło na wymianę doświadczeń, a także na sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu medycyny taktycznej.

(KWP w Gdańsku / mg)

Powrót na górę strony