Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci odzyskali zabytki

Data publikacji 25.10.2010

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Szczecinie odzyskali zabytki archeologiczne, które nielegalnie oferowane były do sprzedaży na jednym z portali internetowych. Znajduje się wśród nich ozdobna zapinka pochodząca z okresu wpływów rzymskich, z V grupy Almgrena z II w.n.e. oraz żelazne okucie ze Średniowiecza przedstawiające anioła.

Zbierając informacje operacyjne funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego KWP w Szczecinie ustalił, że użytkownik jednego z portali internetowych, najprawdopodobniej oferuje do sprzedaży zabytki archeologiczne. Informacja wymagała potwierdzenia, więc aby uniknąć wątpliwości, po ustaleniu adresu tej osoby, policjanci pojechali do niej w towarzystwie eksperta z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.

35-letni mieszkaniec Szczecina faktycznie był w posiadaniu przedmiotów przedstawianych na aukcji internetowej. Znajdowało się wśród nich pięć eksponatów, które ekspert wskazał jako prawdopodobne zabytki archeologiczne, które należy poddać dalszej ekspertyzie w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Tam stwierdzono, że wśród zabezpieczonych przedmiotów znajduje się fibula (tj. ozdobna, metalowa zapinka służąca do spinania szat) z okresu wpływów rzymskich z V grupy Almgrena z II w.n.e. oraz żelazne okucie ze Średniowiecza przedstawiające anioła.

Zarówno fibula jak i okucie Wojewódzki Konserwator i Muzeum Narodowe w Szczecinie uznali za zabytki archeologiczne, będące własnością Skarbu Państwa. Przedmioty te wyłączone są z obrotu handlowego, a ich sprzedaż jest paserstwem na szkodę Skarbu Państwa.

W ekspertyzie wyszczególniono również, że zabezpieczone przedmioty są w dobrym stanie, co wskazuje na to, że musiały zostać poddane profesjonalnej konserwacji przez fachowca. Z tego względu śledczy sprawdzają w jaki faktycznie sposób eksponaty znalazły się w Szczecinie u prywatnej osoby, która wstępnie tłumaczy, że nabyła je w Trójmieście.

Pozostałe zabezpieczone trzy przedmioty tj. 3 krzyże z XVIII-XIX w. zostały zaklasyfikowane jako przedmioty zabytkowe, jednak ze względu na wiek, nie są zabytkami archeologicznymi.

Trwa postępowanie, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tej sprawy.

(KWP w Szczecinie / mw)

Powrót na górę strony