Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne ćwiczenia “Olimpik 2010”

Data publikacji 28.10.2010

Przechodzący przez Plac Konstytucji 3 Maja w Pionkach przechodzień zauważa, ze stojący na balkonie hotelu mężczyzna ma w ręku karabin maszynowy. Wystraszony natychmiast zawiadamia Policję. Okazuje się, że w hotelu przebywają niebezpieczni i uzbrojeni przestępcy. Padają strzały, interweniują policyjni negocjatorzy i antyterroryści…

Opisana sytuacja to scenariusz ćwiczeń, które odbyły się dziś w podradomskich Pionkach. Były to policyjne ćwiczenia sprawdzające m.in. gotowość sztabu operacji KMP w Radomiu do działania w sytuacji kryzysowej. Operacja ta miała także na celu doskonalenie umiejętności policyjnych antyterrorystów oraz negocjatorów.

Według scenariusza ćwiczeń zaniepokojony widokiem uzbrojonego mężczyzny stojącego na balkonie hotelu przechodzień powiadamia o tym fakcie policję. Na miejsce natychmiast przyjeżdża patrol policji, a za nim pluton Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji z Radomia, policyjni anyterroryści i negocjatorzy. Oficer dyżurny kieruje także na miejsce m.in. karetkę pogotowia i jednostkę straży pożarnej. Policjanci zabezpieczają hotel, w którym zabarykadowali się przestępcy odgradzając go m.in. taśmą policyjną. To konieczne- przestępcy są uzbrojeni, mogą mieć także materiały wybuchowe. Sytuacja zaostrza się, kiedy policjanci dostają informację, że w pokoju sąsiadującym z pokojem bandytów znajduje się kobieta z 10-letnim dzieckiem. Naprzeciwko hotelu znajduje się gimnazjum – jedna z nauczycielek zauważa w szkole dym. Dyrektor placówki zarządza ewakuację. Zespół Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Pionkach kontaktuje się ze szpitalem zapewniając miejsca dla ewentualnych pokrzywdzonych. Straż Pożarna dla ewakuowanych osób rozkłada namiot pneumatyczny. W hotelu rozpoczynają się negocjację z przestępcami. W trakcje rozmów z negocjatorami bandyci informują, że dobrowolnie nie opuszczą budynku. Ostrzegają, że użyją broni. W pogotowiu czeka policyjny śmigłowiec z antyterrorystami na pokładzie. Dowódca operacji podejmuje decyzję o wejściu do budynku anyterrorystów. Szturmem z ziemi i powietrza wchodzą do pokoju przestępców i zatrzymują ich.

W trakcie działań sprawdzono m.in.: system alarmowania SAT, umiejętności kierowania działaniami antyterrorystów, przewidywania zagrożeń i ich przeciwdziałaniu w czasie działań, skuteczność przyjętych wariantów, sprawność działania zespołu negocjatorów oraz funkcjonowanie Ruchomego Stanowiska Dowodzenia. Ćwiczenia były także okazją do sprawdzenia współdziałania służb ratowniczych: Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego.

Ćwiczeniom przyglądali się Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Ryszard Skotnicki, I Zastępca MKWP podinsp. Rafał Batkowski, wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek, Burmistrz Miasta Pionki Marek Janeczek oraz przedstawiciele Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, CBŚ, BOA.

(KWP w Radomiu / mw)

Powrót na górę strony