Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja w ochronie dziedzictwa narodowego

Data publikacji 02.11.2010

Z inicjatywy Komendy Głównej Policji w dniach 20-22 października 2010 r. w Ambasadzie RP w Kijowie i Konsulacie Generalnym RP we Lwowie na Ukrainie odbyła się konferencja naukowa i wystawa „Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”, nad którą honorowy patronat objął minister spraw wewnętrznych i administracji oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Polską delegację reprezentowali: nadinsp. Waldemar Jarczewski, zastępca komendanta głównego Policji; prof. Zbigniew Judycki, główny specjalista w Gabinecie Komendanta Głównego, podinsp. Jan Mikołajczak, naczelnik Wydziału ds. Przestępczości Kryminalnej Biura Kryminalnego KGP oraz mł. insp. Mirosław Karpowicz, radca Wydziału ds. Przestępczości Kryminalnej Biura Kryminalnego KGP. Uczestników sympozjum powitał w Kijowie minister-radca Dariusz Górczyński, a we Lwowie konsul generalny RP Grzegorz Opaliński. Następnie głos zabrał nadinsp. Waldemar Jarczewski, a list do uczestników konferencji od Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzeja Matejuka odczytał prof. Z. Judycki. Referaty wygłosili: podinsp. Jan Mikołajczak oraz mł. insp. Mirosław Karpowicz.

Po zakończeniu referatów uczestnicy zwiedzili wystawę prezentującą różne aspekty przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu, przygotowaną przez Biuro Kryminalne KGP i Gabinet Komendanta Głównego Policji przy współpracy z Fundacją Willa Polonia i Fundacji Polonia Semper Fidelis. Na 18 wielobarwnych planszach typu roll-up pokazano m. in.: zdjęcia odzyskanych przez Policję zabytków sakralnych, działalność prewencyjną, a także techniki fotograficzne umożliwiające wizualizacje fałszerstw dzieł sztuki. Jedna z tablic (w języku polskim i ukraińskim) dotyczyła zabytków, skradzionych w latach 2005-2006 z placówek muzealnych i naukowych Warszawy, Krakowa i Kórnika, a następnie zabezpieczonych na Ukrainie i ostatecznie przekazanych stronie polskiej w 2008 r.

Powrót na górę strony