Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

LIFESAVER – polscy policjanci na drogach Belgii

Data publikacji 28.10.2010

W dniach 7 – 10 września br. policjanci ruchu drogowego z Białegostoku oraz z Warszawy uczestniczyli w kolejnej wizycie studyjnej w Brukseli, w ramach projektu LIFESAVER.

Polscy policjanci ruchu drogowego byli gośćmi komendy głównej Policji Belgii oraz komend w Gent i Wetteren. W komendzie głównej, polscy policjanci zostali zapoznani z założeniami belgijskiego programu „Bezpieczne drogi”, który ukierunkowany jest na ograniczenie liczby ofiar wypadków drogowych oraz ze strukturą i kompetencjami Policji (podział na federalną i lokalną). Zaprezentowane zostały również formy współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego z rządowymi i pozarządowymi instytucjami.

Szczególną uwagę polskich policjantów zwrócił program szkolenia policjantów ruchu drogowego, który duży nacisk kładzie na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdów, jak również uproszczone – w porównaniu z polskimi – procedury postępowania z nietrzeźwymi kierowcami.  

Powrót na górę strony