Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień Pracowników Cywilnych

Data publikacji 10.11.2010

Dziś w Komendzie Stołecznej Policji odbyła się uroczystość z okazji Dnia Służby Cywilnej, przypadającego 11 listopada. Z tej okazji podziękowania za pracę i najlepsze życzenia złożyli pracownikom Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Adam Mularz oraz Szef Służby Cywilnej minister Sławomir Brodziński. Spośród komend wojewódzkich Policji w garnizonie stołecznym zatrudnionych jest najwięcej pracowników cywilnych - około 1600 osób, z których połowę stanowi korpus służby cywilnej.

11 listopada przypada 92 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dzień ten został także ustanowiony Dniem Służby Cywilnej. Dziś o 10.00 w Białej Sali Pałacu Mostowskich z tej okazji podziękowania za pracę i najlepsze życzenia złożył zgromadzonym Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Adam Mularz, Szef Służby Cywilnej minister Sławomir Brodziński oraz ks. kapelan Józef Jachimczak.

Taka uroczystość w Komendzie Stołecznej Policji odbyła się po raz drugi. Uhonorowani zostali pracownicy korpusu służby cywilnej, a także osoby cywilne spoza korpusu. „To uznanie będzie miało formalny wymiar, bowiem stosowny wpis o wyróżnieniu znajdzie się w aktach osobowych każdego pracownika" - powiedział komendant.

Łącznie wyróżnienia otrzymało 82 pracowników stołecznej Policji.

W organizację uroczystości włączył się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji działający w KSP. Reprezentant związku Jan Gałązka podziękował komendantowi za inicjatywę zorganizowania takiego spotkania, a jednocześnie złożył gratulacje wszystkim pracownikom cywilnym.

Spośród komend wojewódzkich Policji w garnizonie stołecznym zatrudnionych jest najwięcej pracowników cywilnych - około 1.600 osób, z których połowę stanowi korpus służby cywilnej.

Dla wszystkich zgromadzonych orkiestra reprezentacyjna stołecznej Policji zagrała koncert.

(KSP/js)

KWP Gdańsk - Uroczystości z okazji Święta Niepodległości i Święta Korpusu Służby Cywilnej >>

KWP w Łodzi - Święto Służby Cywilnej >>

KWP Kielce - Święto Służby Cywilnej >>

Powrót na górę strony