Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu zakończona

Data publikacji 15.11.2010

Delegacja polskiej Policji, w składzie gen. insp. Andrzej Matejuk - Komendant Główny Policji oraz mł. insp. Rafał Łysakowski – Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, powróciła z Kataru, gdzie uczestniczyła, w dniach 8-11 listopada, w obradach 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu.

W tegorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu uczestniczyło 650 delegatów ze 141 państw. Przyjęto 17 rezolucji, które pozwolą wzmocnić działania policji na poziomie krajowym i międzynarodowym służące skutecznemu zwalczaniu przestępczości obecnie i w przyszłości. Na uwagę zasługują rezolucje dotyczące:

  • utworzenia nowego kompleksu Interpolu w Singapurze, który pozwoli na wzmocnienie zdolności organów ścigania w skutecznym zwalczaniu przestępczości związanej z zaawansowanymi technologiami informatycznymi; kompleks ma zacząć działać od 2014 roku, pozostawać w gotowości operacyjnej przez 24 godziny na dobę i funkcjonować w oparciu o nowe technologie i nowatorskie rozwiązania oraz ma stanowić uzupełnienie dla podstawowych działań Interpolu prowadzonych obecnie w Sekretariacie Generalnym w Lyonie, gdzie pozostanie siedziba Organizacji;
  • podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Interpolem i Crime Stoppers International (CSI), organem koordynacyjnym, którego celem jest uruchamianie lokalnych programów w krajach całego świata, umożliwiającym aresztowanie przestępców i osób, dzięki anonimowym informacjom otrzymywanym od społeczności lokalnych; programy CSI polegają na udostępnianiu w poszczególnych państwach publicznego adresu elektronicznego lub numeru telefonu, gdzie osoby prywatne mogą przekazywać w sposób absolutnie anonimowy posiadane przez nie informacje na temat przestępstw i osób poszukiwanych;
  • ustanowienia interpolowskiego dokumentu podróży, w postaci papierowej książeczki paszportowej lub elektronicznej karty identyfikacyjnej, który ma służyć ułatwianiu przemieszczania się po świecie funkcjonariuszy organów ściągania wykonujących swoje zadania w związku z działaniami Interpolu; w przyjętej rezolucji wzywa się wszystkie państwa członkowskie do uznawania tego dokumentu i stosowania specjalnej uproszczonej procedury w przyznawaniu wiz lub nawet zwolnienia posiadaczy tego dokumentu z obowiązku ubiegania się o wizę; obecni na sesji członkowie delegacji otrzymali już takie dokumenty

Zatwierdzony został również budżet Organizacji za 2009 rok, a tym samym udzielone zostało absolutorium Sekretarzowi Generalnemu Interpolu. Przyjęto także projekt budżetu na rok 2011

W trakcie obrad odbyły się wybory Sekretarza Generalnego Interpolu oraz Wiceprezydenta dla regionu Europy. Sekretarzem Generalnym został wybrany po raz trzeci, na kolejną 5-letnią kadencję Ronald K. Noble z USA. Wiceprezydentem dla Regionu Europy została wybrana na 3-letnią kadencję Mireille Ballestrazzi z Francji - Zastępca Dyrektora Generalnego Policji Kryminalnej we Francji.

(źródło: BMWP KGP)

Powrót na górę strony