Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rola Policji w podejmowaniu działań na rzecz ochrony zwierząt

Data publikacji 24.11.2010

W dniach 23-24.11.2010 r., z inicjatywy Biura Prewencji KGP, w CSP w Legionowie, odbywa się międzynarodowe seminarium szkoleniowe „Rola Policji w podejmowaniu działań na rzecz ochrony zwierząt”.

W przedsięwzięciu tym biorą udział reprezentanci zarówno krajowych, jak i zagranicznych środowisk zaangażowanych w działania na rzecz ochrony zwierząt, w tym przedstawiciele organizacji Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Eurogroup for Animals, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej, Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, Sądu Rejonowego  w Jędrzejowie. Policja reprezentowana jest przez oficerów Biura Prewencji, Biura Ruchu Drogowego, Biura Kryminalnego, przedstawicieli komend wojewódzkich/Stołecznej Policji oraz CSP w Legionowie i Szkoły Policji  w Katowicach.

Podczas seminarium poruszone zostanie wiele tematów, które budzą w praktyce szerokie kontrowersje. Zaliczyć do nich należy: działania organizacji prozwierzęcych na rzecz ochrony zwierząt oraz poszanowania ich praw, niehumanitarne traktowanie zwierząt - postępowanie podczas transportu i rozładunku zwierząt, znęcanie się nad zwierzętami w Polsce, postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi, stwarzającymi zagrożenie, lub chorymi.

Szeroki blok tematyczny poświęcony jest aspektowi prawno-organizacyjnemu, gdzie omówione będą takie zagadnienia jak: prawne aspekty skutecznego ograniczania zjawiska znęcania się nad zwierzętami w Polsce, bezkarność osób znęcających się nad zwierzętami w ujęciu statystyk prokuratorskich, praktyka stosowania przepisów ustawy o ochronie zwierząt – sankcje wobec sprawców znęcania się nad zwierzętami, współpraca Policji z instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt, rola Policji w karno-prawnej ochronie zwierząt. Istotnym elementem będzie wykład dotyczący ogólnych założeń do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

Przedstawiciele Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals podzielą się doświadczeniami w zakresie rozwiązań organizacyjnych i prawnych funkcjonujących na terenie Wielkiej Brytanii.

O wysokim poziomie merytorycznym seminarium świadczyć może fakt, iż już w pierwszym dniu spotkania, w czasie prezentacji Głównego Lekarza Weterynarii - dr n. wet. Janusza Związek rozgorzała gorąca dyskusja na temat niedoskonałości regulacji ustawy o ochronie zwierząt. Sygnalizowano również problem braku skutecznych rozwiązań w zakresie postępowania ze zwierzętami, których właścicieli, na skutek niehumanitarnego ich traktowania, pozbyto prawa do dalszej opieki nad nimi.

(źródło: Biuro Prewencji KGP)

Powrót na górę strony