Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przedstawiciele MSW Gruzji w Polsce

Data publikacji 24.11.2010

W dniach 22-26 listopada 2010 r. w ramach wizyty studyjnej w Warszawie przebywa delegacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji. Program wizyty studyjnej jest realizowany przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy z Komendą Główną Policji.

23 listopada, po złożeniu wizyty w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, przedstawiciele MSW Gruzji odbyli spotkanie w Komendzie Głównej Policji. Gości powitał mł. insp. Rafał Łysakowski, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. W spotkaniu udział wzięli także kom. dr Irmina Adamska, Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, przedstawiciele ww. biura, a także przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego KGP.

Funkcjonariusze policji gruzińskiej zapoznali się z ze strukturą i zadaniami poszczególnych komórek polskiej Policji, kierunkami prowadzonej współpracy międzynarodowej, w tym szkoleniowej, oraz z założeniami projektu Mini Euroeast Police. W trakcie spotkania stronie gruzińskiej przedstawiono dokonania polskiej Policji w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej na przykładzie działalności Centralnego Biura Śledczego KGP.

Program pobytu delegacji gruzińskiej w jednostkach Policji przewiduje również wizyty w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP, Komendzie Stołecznej Policji oraz Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI, gdzie goście będą mogli m.in. zapoznać się z funkcjonowaniem Stołecznego Stanowiska Kierowania oraz obejrzeć nowoczesne pomieszczenia policyjnej izby zatrzymań. Planowane jest również spotkanie  z przedstawicielami Biura Kryminalnego KGP w siedzibie Kolegium Europy Wschodniej  im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, którzy zaprezentują gościom doświadczenia polskiej Policji w zakresie zwalczania cyberprzestępczości.

(źródło: BMWP)

Powrót na górę strony