Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość otwarcia nowego policyjnego obiektu w Kielcach

Data publikacji 24.11.2010

Wczoraj w Kielcach odbyło się uroczyste otwarcie nowego obiektu, który użytkować będą tamtejsi policjanci. Obok wydziałów policyjnych, w tym samym budynku swoją siedzibę będzie miała kielecka placówka Straży Granicznej.

Inwestycja rozpoczęła się pod koniec 2008 roku. Wyremontowany i przystosowany do nowych potrzeb budynek, dawniej użytkowany przez wojsko, a znajdujący się obecnie na terenie należącym do Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, został wczoraj oddany do użytkowania.

W obiekcie pracować będą policjanci Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Wydziału Patrolowo-Wywiadowczego, a także Izby Dziecka. W budynku znajdować się będzie także archiwum wydziału informacji niejawnych komendy wojewódzkiej.

W obiekcie tym obok policjantów pracować będą funkcjonariusze oddziału Straży Granicznej w Kielcach, dla której to instytucji przygotowane zostały pomieszczenia jednego z pięter budynku.
We wczorajszej uroczystości udział wziął Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji insp. Mirosław Schossler wraz z zastępcami, Komendant Miejski Policji w Kielcach podinsp. Robert Szydło, a także Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Leszek Elas wraz z przedstawicielami oddziałów w tym komendantem kieleckiej placówki Straży Granicznej.

W czasie symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia nowego obecni byli także Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, marszałek województwa Adam Jarubas, prezydent Kielc Wojciech Lubawski oraz kapelani policji i straży granicznej.

Goście mieli okazję przyjrzeć się nowym pomieszczeniom oraz ich wyposażeniu, które przystosowane są w pełni do tego, aby pracujący w nich funkcjonariusze mogli wykonywać swoje obowiązki w sposób bardziej efektywny i w warunkach znacznie lepszych niż dotychczas. Co ważne, poprawią się także warunki w jakich będą przyjmowani interesanci.

(KWP w Kielcach/js)

Powrót na górę strony